Nieuws

De kunst van optimaal bemesten

Afgelopen disdag vond ons webinar plaats over bodem en bemesting onder de titel "De kunst van het optimaal bemesten". Kijk hier het webinar terug.

Stikstof binden met één bacterie

Deze bacterie is in staat om stikstof te binden net als de rhizobium-bacterie.

Wat is de kunst van optimaal bemesten?

Aan de hand van diverse voorbeelden van de huidige situatie en de verwachtingen voor het komend jaar is een toelichting gegeven voor stikstof, fosfaat en kalimeststoffen.

Werkt het efficiënt gebruik van zoet water?

Continu een kleine hoeveelheid water dicht bij de wortels, zal de ui zo min mogelijk energie kosten.

Resultaten CHIC-project worden gedeeld

Tijdens het CHIC-Event worden interessante resultaten gedeeld die de cichoreiteelt kunnen helpen toekomstbestendiger te maken.

CZAV tool geeft meer inzicht in eco-regeling

Onze adviseurs hebben de regels vertaald naar een praktische invulling voor jouw bedrijf en hebben daarvoor een handige rekentool ontwikkeld.

Waardevolle sessies op de Bodemdag

De samenwerking tussen CZAV, Proefboerderij Rusthoeve en Delphy is erg waardevol voor bodemverbeterende adviezen. 

Een slimme rassenkeuze voor uienzaad

Uitzaaien van het juiste ras uien is een van de eerste stappen naar het behalen van een topopbrengst van hoge kwaliteit.

Omschakeling naar regeneratieve landbouw

Sinds dit jaar doet CZAV onderzoek naar regeneratieve landbouw samen met akkerbouwers en een melkveehouder via POP3. 

HAK haalt de kidneybonen voortaan bij de boeren van CZAV

HAK schaalt de productie van kidneybonen op en stapt dit jaar volledig over op grote rode kidneybonen van CZAV.

First4Last