Groenbemesters

Veel landbouwers kiezen voor de inzaai van groenbemesters om te voldoen aan de vergroeningseisen. CZAV biedt deze telers slimme groenbemestermengsels, waarmee aan de eisen van de overheid wordt voldaan. Behalve een ecologische stimulans helpen deze mengsels ook het organische stofgehalte op peil te houden en te zorgen voor een goede bodem- en plantgezondheid. Het gewas beschermt de grond tegen regen en wind (verslemping, verstuiving, uitspoeling en erosie) en zorgt voor toevoer van organische stof. Ook kan een groenbemester de beheersing van aaltjes vergemakkelijken en kan er in de herfst en winter stikstof mee vastgehouden worden in de bodem. 

Sorghum

Soedangras of sorghum is als groenbemester een ideale plant, vanwege de intensieve en vooral diepe beworteling en het zeer hoge effectieve organische stofgehalte. CZAV onderzoekt welke resultaten er behaald kunnen worden met Sorghum onder Nederlandse (klimaat)omstandigheden. 

Daarnaast hebben we ontdekt dat sorghum zich perfect leent als ruwvoergewas. De teelt is ten opzichte van andere nieuwe ruwvoergewassen eenvoudig, het vergt weinig arbeid en kan met de huidige, bekende mechanisatie gerealiseerd worden.

Sorghum flyer

GLB geschikte groenbemesters

De inzet van groenbemesters is een logisch gevolg van de visie van CZAV op duurzaamheid, waar vanuit de overheid en afzet steeds nadrukkelijker het accent op komt te liggen. Door mengsels te kiezen met gewassen die elkaar versterken wordt een invulling gegeven aan de vergroening. De gekozen mengsels kunnen uiteraard ook uitstekend worden gebruikt als reguliere groenbemesters.

  • Bladrammenas (BCA 1 of multiresistent) + Zwaardherik
  • Gele mosterd + bladrammenas
  • Japanse haver + Engels raaigras
  • Viterra mengsels groenbemesters
  • Viterra Universal
  • Viterra Trio
  • Viterra Multikulti

Mijn CZAV

Via Mijn CZAV heb je toegang tot de webdiensten van CZAV: Mijn oogst, Mijn mineralen en (andere) ledendiensten. Bovendien kan je direct online bestellen. Ben je al klant maar nog geen account voor Mijn CZAV? Vraag deze dan online aan.

Bestellen

Via de app

Mijn CZAV App

Heb je een account bij Mijn CZAV dan is het plaatsen van een bestelling extra makkelijk! De app is beschikbaar via: Apple (iOS) en PlayStore (Android).

Voordelen

Telefonisch

0113 62 90 01 gewasbescherming, meststoffen, smeermiddelen, zaaigranen en -zaden
0113 62 90 09 dieselolie bestellingen en vragen m.b.t. transportplanning
0113 62 90 05 veevoer bulk bestellingen

Contact