Jaarverslagen

CZAV maakt elk jaar een jaarverslag waarin de leden en geïnteresseerden op de hoogte worden gehouden over de prestaties van CZAV. In het jaarverslag vind je een toelichting op de jaarcijfers van afgelopen boekjaar en daarnaast de visie van CZAV voor komende jaren. Vragen als 'Wat heeft CZAV afgelopen boekjaar bereikt?' en 'Welke activiteiten worden komende periode uitgevoerd?' worden beantwoord in het jaarverslag.

Jaarverslag 2018/2019

De omzet van CZAV is in het afgelopen jaar gegroeid van € 429 miljoen naar € 445 miljoen euro. Er was groei in omzet en marktaandeel in alle belangrijke productgroepen. Het resultaat over boekjaar 2018/2019 bedraagt € 24 miljoen euro na belasting. Dit uitzonderlijk hoge resultaat is grotendeels gerealiseerd door boekwinst op de verkoop van de aandelen van Agrimarkt. Het onderliggende reguliere resultaat uit kernactiviteiten en andere deelnemingen is circa € 2,5 miljoen euro na belasting. In dit resultaat is de uitgekeerde nakorting van € 1,5 miljoen euro reeds verwerkt.

Download het jaarverslag