Jaarverslagen

CZAV maakt elk jaar een jaarverslag waarin de leden en geïnteresseerden op de hoogte worden gehouden over de prestaties van CZAV. In het jaarverslag vind je een toelichting op de jaarcijfers van afgelopen boekjaar en daarnaast de visie van CZAV voor komende jaren. Vragen als 'Wat heeft CZAV afgelopen boekjaar bereikt?' en 'Welke activiteiten worden komende periode uitgevoerd?' worden beantwoord in het jaarverslag.

Jaarverslag 2019/2020

De omzet van CZAV daalde van € 445 naar € 419 miljoen. Agrimarkt werd verkocht, waardoor de omzet daalde. Op 5 augustus 2020 verwierf CZAV het 100%-belang in Cebeco Granen, waarmee de omzet vanaf deze datum werd geconsolideerd. Het totale geconsolideerde financiële resultaat van CZAV bedraagt dit boekjaar € 2,3 miljoen na belasting. In het voorgaande jaar was dit resultaat eenmalig veel hoger door de verkoop van Agrimarkt BV. Voorafgaande aan de sluiting van het boekjaar werd 800.000 euro uitgekeerd als nakorting.

Download het jaarverslag