Jaarverslagen

CZAV maakt elk jaar een jaarverslag waarin de leden en geïnteresseerden op de hoogte worden gehouden over de prestaties van CZAV. In het jaarverslag vind je een toelichting op de jaarcijfers van afgelopen boekjaar en daarnaast de visie van CZAV voor komende jaren. Vragen als 'Wat heeft CZAV afgelopen boekjaar bereikt?' en 'Welke activiteiten worden komende periode uitgevoerd?' worden beantwoord in het jaarverslag.

Jaarverslag 2017/2018

Door overnames en autonome groei is de omzet van CZAV met 11% gegroeid naar € 429 miljoen. Er was substantiële groei in omzet en marktaandeel in alle productgroepen. Het resultaat over boekjaar 2017/2018 bedraagt ruim € 2,5 miljoen na belasting. Dat is boven begroting maar lager dan vorig jaar (€ 3,5 miljoen). Alhoewel de langdurige droogte een flinke impact had op de bedrijfsvoering bij CZAV (maar zeker ook bij de leden), waren de resultaten op de kernactiviteiten vergelijkbaar met vorig boekjaar. Hierdoor kon er weer een nakorting van € 1,3 miljoen worden uitgekeerd.

Download het jaarverslag