Nieuws

Uitlevering kunstmest in volle gang

Het uitleveren van kunstmest in big bags is in volle gang. Momenteel betreft het vooral KAS(-S) en Kali, basismeststoffen die gemakkelijk op voorraad te houden zijn. De voorwaarden waaronder we nu kunnen leveren zijn gunstig, onder meer door een scherpe prijs en een uitgestelde factuur.

Verhoging wintertarweopbrengst mogelijk

In de praktijk brengt wintertarwe amper de helft op, dan wat volgens groeimodellen mogelijk is. Dat concludeert het Britse YEN (Yield Enhancement Network) na analyse van de graanteeltcompetitie. Hier namen ook vijf Nederlandse graanpercelen aan deel. Helaas is er (nog) geen generieke oplossing om de opbrengst te verhogen.

De wintertarwe zaai gaat volgens planning

De achterstand van de wat verlate aardappeloogst is ingelopen. Adjunct Directeur van CZAV Ko Francke schat dat 75 tot 80% van het areaal wintertarwe inmiddels is gezaaid. Het zaaizaad staat bij de telers paraat, zodat ze direct aan de slag kunnen wanneer het hen uitkomt.

CZAV en HAS Hogeschool werken samen aan bodemproblematiek

De HAS Hogeschool gaat stevig inzetten op onderwijsactiviteiten in de Zuidwestelijke Delta. Algemeen directeur van CZAV, Antoon van Vugt, is een van de leden van de stuurgroep. De komende vijf jaar wordt gericht op verschillende vormen van onderzoek en onderwijs. Denk hierbij niet alleen aan stages, beroepssopdrachten en onderwijsprojecten, maar zeker ook aan bedrijfsopleidingen die inspelen op vragen vanuit de (arbeids-)markt. Het doel is om studenten meer in contact te brengen met het bedrijfsleven in de regio. 

Kidneybonen van Zeeuwse bodem

In het Zeeuws-Vlaamse Aardenburg wordt sinds 2016 de exotische kidneyboon geteeld. De bodem blijkt prima geschikt. CZAV werd hiervoor benaderd door groenteverwerker HAK. Samen kwamen zij terecht bij Rinco de Koeijer van maatschap De Koeijer, die geschikte grond had én geïnteresseerd bleek.

Vanggewas wordt verplicht na aardappelteelt zand- en lössgebied

In het zuidoostelijk zand- en lössgebied worden aardappeltelers vanaf 1 januari 2021 verplicht om een vanggewas in te zaaien na een consumptie- of zetmeelaardappelteelt. Dat is te lezen in het voorstel voor de invulling van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn voor de periode 2018-2021. Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft dit ter inzage aan de sector voorgelegd.

Provincie Zeeland ondersteunt praktijkproef sojateelt

De provincie Zeeland ondersteunt, met een subsidie van €10.000, een praktijkproef voor sojateelt in Zeeuws-Vlaanderen. Er wordt onderzocht of de teelt van het eiwitgewas rendabel is. Met de financiële steun wordt kennis verzameld. CZAV voert dit project uit samen met initiatiefnemer Martijn Buijsse van Buijsse Consultancy en is gericht op teelt voor menselijk gebruik.

Project herintroductie winterveldbonen

CropSolutions is samen met Limagrain een project gestart om de teelt van winterveldbonen
te herintroduceren in Nederland. De in Nederland geteelde winterveldbonen bieden een
goed alternatief voor een deel van de geïmporteerde soja.

Vijf gewasbeschermings middelen toegestaan door Ctgb

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft vijf nieuwe middelen toegelaten die belangrijk zijn voor de land- en tuinbouw. Gro-Stop Electro is een anti-spruitmiddel en is toegelaten voor ruimtebehandeling in de consumptie- en zetmeelaardappelen teelt. Dit geldt ook voor het fungicide Topenco 100 EC in de appel- (onbedekte teelt), courgette- (bedekte substraatteelt) en komkommerteelt (bedekte substraatteelt). 

Residuen gewasbeschermingsmiddelen grondwater inzichtelijk dankzij Grondwateratlas

Voor duizenden locaties in Nederland is nu te vinden wat er achterblijft in het grondwater aan gewasbeschermingsmiddelen in de vorm van de Grondwateratlas. Dit is vorige week gepresenteerd bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). De Grondwateratlas is een database met meetgegevens.

First40Last