Nieuws

Feilloos werken met Farm21

Met de Farm21 sensor worden alle cruciale bodemgegevens verzameld en daarmee heeft de teler steeds een goed beeld van wat er op dat moment in het perceel gebeurt.

Zetten we binnenkort sorghum anders in?

Tot op heden wordt sorghum veelal naast de teelt van maïs en gras verbouwd, maar het kan niet alleen ingezet worden als ruwvoergewas.

Functionele akkerranden voor plaagbeheersing

Akkerranden zijn niet alleen voedsel voor bestuivers, broedplaatsen voor akkervogels, recreatieve functie, maar ook ondersteuning van de natuurlijke plaagbeheersing.

Kijk hier terug naar de webinar over ruwvoer

Kijk de webinar van 9 februari terug en je bent weer helemaal bij

Kijk hier terug naar de webinar over fruitteelt

Kijk de webinar van 25 januari terug en je bent weer helemaal bij

Vruchtbare bijeenkomst bij het DAB in Bergen op Zoom

Bedrijven en onderwijsinstellingen bijeen om samenwerking te bespreken

Waar vind ik een overzicht van geleverde meststoffen?

Een overzicht van ontvangen meststoffen en/of veevoeders vind je makkelijk en snel op Mijn CZAV.

Kijk hier terug naar de webinar over teelt en ICM (zand)

Kijk de webinar van 20 januari terug en je bent weer helemaal bij

Kijk hier terug naar de webinar over teelt en ICM (klei)

Kijk de webinar van 19 januari terug en je bent weer helemaal bij

Om de tafel met de Tweede Kamercommissie

In het gesprek ‘Gezonde gewassen en gezonde bodem’ werd gesproken over de samenwerking tussen de overheid en de landbouwsector.

First4Last