Nieuws

Veldleeuwerik congres "15 jaar vooruit" op 15-06 a.s.

Dit is een mooie aanleiding om op donderdag 15 juni 2017 op een fantastische locatie, namelijk een akkerbouwbedrijf in Zeewolde, een nationaal congres te organiseren met als motto: 15 jaar vooruit!

Voorbereiding Open Dag in volle gang op Rusthoeve

Net als op veel andere akkers in Nederland zijn bij Proefboerderij Rusthoeve deze week de eerste bewegingen op het land waargenomen.

Kennisbijeenkomst Veiligheid & Techniek nu ook online te volgen

Met ingang van 15 februari is het mogelijk een kennisbijeenkomst Veiligheid & Techniek vanachter uw computer te volgen.

Oproep: gegevens nodig voor analyse organische stofgehalte door de jaren heen

Eurofins Agro roept boeren en telers op om eens in hun archief te duiken. Wie heeft het oudste analyseverslag van grondonderzoek liggen van een perceel dat nog steeds in gebruik is binnen het bedrijf?

Focus op plantversterkers & bodemverbeteraars in CZAV proeven op Rusthoeve

Afgelopen maand vond in Colijnsplaat overleg plaats tussen Ton Hendrickx en Bram de Visser (CZAV) en Eelco Boot (hoofd bedrijfsvoering van Proefboerderij AIKC Rusthoeve).

CZAV steunt Zeeuwse lobby voor National Proeftuin Precisielandbouw

Zeeuwse partijen slaan de handen ineen voor de komst van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw naar Zeeland.

Physiostart verhoogt fosfaatefficiëntie in aardappel

In de aardappelteelt geeft toediening van fosfaat in de rij meer tonnen en meer knollen.

Knaagdierbeheersing & vakbekwaamheidsbewijs KBA

Vanaf 1 juli 2015 mogen agrarische bedrijven niet meer zonder een geldige licentie knaagdieren bestrijden en is voor de aanschaf en het gebruik van professionele rodenticiden een vakbekwaamheidsbewijs (licentie) nodig.

Soja vanaf 2017 toegestaan als stikstofbindend gewas

Soja is vanaf 2017 toegevoegd aan de lijst met stikstofbindende gewassen die ingezet mogen worden voor de invulling van de vergroeningseis “ecologisch aandachtsgebied” (EA).

Rassenadvies Mais 2017

CZAV heeft ook voor 2017 weer een aantrekkelijk pakket maisrassen met 7 maisrassen voor u samengesteld.

First26Last

App