Nieuws

Waarop wordt de groenbemesterkeuze gebaseerd?

CZAV biedt telers slimme groenbemestermengsels, waarmee voldaan wordt aan de eisen van de overheid om een deel van het bouwland in te richten als ecologisch aandachtsgebied

Werkzaamheden Mijn CZAV 18/6 en 19/6

Aanstaande vrijdag 18 juni en zaterdag 19 juni zal in verband met werkzaamheden Mijn CZAV beperkt bereikbaar zijn.

CZAV betaalt 10,8 miljoen euro na op graanoogst 2020

In markten met een hoge volatiliteit bewijst de granenpool van CZAV weer haar nut. CZAV is in staat geweest om de tarwe hoofdzakelijk in de voedingsindustrie af te zetten, met dank aan de telers die zich richten op kwaliteitstarwe.

Phytophthora: herkennen, beheersen en voorkomen

Het is wel duidelijk hoeveel schade phytophthora kan aanrichten. Maar hoe kunnen we het herkennen, beheersen en voorkomen?

Heb je de graanopgave al gedaan?

Mocht je het graanopgaveformulier nog niet ingevuld hebben, vergeet het niet alsnog zo spoedig mogelijk te doen.

Vacature Innovatiemanager Open Teelten

Voor de kennisafdeling van CZAV/CropSolutions zoeken wij een kundige en nieuwsgierige innovatiemanager

Wat is het effect van het weer op de gewasbescherming?

Welke weersfactoren zijn belangrijk om te meten, en wat is daarvan de invloed op gewasbescherming?

Wageningen Food Safety Research heeft uw hulp nodig

De Wageningen Food Safety Research voert al een aantal jaren een onderzoek uit naar het correct kunnen voorspellen van de besmetting van granen met mycotoxinen.

Ongekende grasopbrengst eerste snede

Op het bedrijf van familie Maas te Moerstraten is een opbrengstmeting van de eerste snede gedaan in het kader van Grass YEN.

Insectenmonitoring: welke systemen kennen we?

Een belangrijk onderdeel van onze ICM-aanpak is monitoring, maar welke monitoringssystemen kennen we?

13Last