Zetten we binnenkort sorghum anders in?

In Nederland hebben we ontdekt dat sorghum zich perfect leent als ruwvoergewas. De teelt is ten opzichte van andere nieuwe ruwvoergewassen eenvoudig, het vergt weinig arbeid en kan met de huidige, bekende mechanisatie gerealiseerd worden. Tot op heden wordt sorghum veelal naast de teelt van maïs en gras verbouwd. Een combinatie van bekende ruwvoergewassen met sorghum geeft een mooi rantsoen. Zetten we binnenkort sorghum ook voor andere dingen in?

Van graan tot bier

We hebben steeds meer te maken met klimaatverandering en diverse milieumaatregelen. Het oude sorghum bezit hiervoor enkele eigenschappen die ook in Nederland zeer positief uitpakken. Sorghum kan niet alleen ingezet worden als ruwvoergewas. Het sorghumgraan kan ook gemalen worden tot meel. Dat meel kan gebruikt worden in de voedingsmiddelenindustrie voor bakkersproducten en de productie van bier. De stengels zijn rijk aan glucose en daardoor in te zetten in de productie van frisdranken.

Huidige eisen

Op dit moment bieden deze rassen de hoogste drogestofopbrengst in combinatie met de hoogste zetmeelopbrengst en vergeleken met maïs een hoger suiker- en eiwitgehalte. Tevens is de vezelstructuur langer waardoor sorghum een zeer mooie structuurbron. In vergelijking met maïs heeft sorghum minder stikstof nodig als bemestingselement. Ook de waterbehoefte ligt een stuk lager bij sorghum. Daardoor kan het gewas een grote rol gaan spelen in de huidige milieu- en klimaateisen.

New Babylon 3

Als coöperatie doen we er alles aan om zoveel mogelijk ervaring op te doen in deze teelt. Sorghum is een innovatief gewas, dat veel kennis behoeft. Via het samenwerkingsverbanden als New Babylon en PPS Sorghum wil CZAV kennis inbrengen, zodat er stappen vooruit gemaakt worden. New Babylon is een mooie combinatie tussen onderzoek en praktijk gebaseerd op zaaizaadontwikkeling en toepassing van sorghum. Er wordt specifiek gekeken naar de opbrengst, voederwaarde en het eiwitgehalte. Daarnaast wordt met de overstap naar sorghum een bijdrage geleverd aan de stikstofreductie in de keten.

Bron: (New Babylon, 2022)