Zaaiuien komend teeltseizoen

Begin september werd de nieuwe rassenlijst voor zaaiuien gepresenteerd tijdens de Uiendagen. In deze rassenlijst worden de proefresultaten over 2014 – 2019 weergegeven van het door UIKC in opdracht van Uireka uitgevoerde rassenonderzoek zaaiuien. CZAV combineert deze gegevens met eigen onderzoek en praktijkervaringen van telers in het werkgebied van CZAV. Daaruit volgt het Rassenadvies waarop telers hun keuze kunnen baseren voor het komende seizoen.

Onze adviseur leggen de laatste hand aan dit rassenadvies. Het belangrijk voor telers om bij de rassenkeuze rekeningen te houden met kwaliteit, opbrengst en duur van de bewaarperiode. Bij het selecteren van de beste rassen kijken we naar verschillende raskenmerken, een vroegrijpende ui met een stevige huid, en een hoge opbrengst is daarbij het uitgangspunt.

Wil je alvast aan de slag? Vraag je CZAV-adviseur naar de ontwikkelingen en advies op maat.