Wintertarwe: voor een compleet bouwplan

Het tarweseizoen 2020 was in juli voor vele teler alweer voorbij. Qua groeiomstandigheden was het een lastig seizoen. Het seizoen begon met een nat najaar en natte winter, gevolgd door extreme droogte in het voorjaar. De regen in juni heeft voor menig perceel geleid tot goede korrelvulling en in veel gevallen tot een vrij goede opbrengst. Mede hierdoor is ook de kwaliteit zeer goed gebleken. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de volgende oogst, het schonen en klaarmaken van de ontvangen zaaigranen, alweer in volle gang.

Juiste rassenkeuze

Omdat het nieuwe wintergranenseizoen voor de deur staat, heeft CZAV het Rassenadvies Wintertarwe vernieuwd. Met de nieuwe resultaten van proefvelden is het rassenadvies opgesteld. Hierin is de praktijkkennis over de ontwikkeling van de verschillende rassen in het teeltgebied meegenomen. De diverse eigenschappen en opbrengstcijfers zijn samengevat in de folder.

Waar let jij op?

Met deze folder en samen met onze CZAV-adviseurs kun je kiezen voor een wintertarwe die het best bij jouw situatie past. De folder geeft inzicht in het (meerjarig) gemiddelde, het ideale zaaitijdstip en de voordelen van wintertarwe in het bouwplan. Verschillende voorkeursrassen zijn aangegeven met elk hun beste eigenschappen.

Voor vroege oogst: wintergerst

Wintergerst past in diverse bouwplannen door de vroege oogst, arbeidsspreiding en hoge opbrengstpotentie. Wintergerst is een interessant gewas voor telers met veel graan in het bouwplan, omdat dit oogstspreiding heeft. Daarnaast kan het als tweede of derde gewas gebruikt worden voor de vergroening (gewasdiversificatie). Je vindt hier meer informatie over wintergerstrassen.

Bestellen

Bestellen kan via de bestelmodule op Mijn CZAV en in de CZAV app of stuur een e-mail naar bestellen@czav.nl. Neem contact op met jouw CZAV-adviseur als je graag in overleg de rassenkeuze maakt.