Wetgeving precursoren

Per 1 februari 2021 is de nieuwe EU-verordening (2019/1148) rondom precursoren voor explosieven van kracht. Precursoren zijn chemische stoffen die misbruikt kunnen worden als precursor voor de illegale productie van explosieven. Kunstmest met stikstof is een precursor en valt dus onder de nieuwe verordening. Alle meststoffen die wij in ons assortiment voeren en die u bij uw landbouwactiviteiten toepast, zijn volledig veilig in gebruik. Helaas komt het voor dat zelfgemaakte explosieven een wapen voor terroristen en andere criminelen zijn. Dit komt door de relatief vrije verkrijgbaarheid van veel grondstoffen. Een aantal regulier voorkomende kunstmeststoffen kunnen hiervoor worden misbruikt. 

Dit is de reden dat er geen stikstofhoudende meststoffen buiten de agrarische sector aan bijvoorbeeld onbekenden, verkocht mogen worden. Ook verdachte transacties, vermissing en diefstal van stikstofhoudende meststoffen dient u binnen 24 uur te melden bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën: 088-154 00 00 of via precursoren@belastingdienst.nl. Deze wetgeving bestaat al geruime tijd en wij hebben ons administratief systeem daarop ingericht. Onder andere met uw KvK- en BRS-gegevens, kunnen wij aantonen dat u landbouwer bent.

Als CZAV dienen wij net als de gehele keten aan deze wetgeving te voldoen. Afgelopen week hebben wij mailing verstuurd en daarin wordt gevraagd een verklaring af te geven. Controleer de gegevens en vul waar nodig aan. Stuur het ingevulde formulier retour aan het antwoordnummer of per e-mail aan postkamer@czav.nl.