Werkzaamheden Wemeldinge & Dinteloord

Werkzaamheden Kanaalweg (Wemeldinge)

In verband met de aanleg van een fietspad langs een gedeelte van de Kanaalweg bij Vlake zijn vanaf maandag 2 september werkzaamheden van start gegaan. Tijdens de werkzaamheden blijft de Kanaalweg in noordelijke richting (richting Wemeldinge) open voor verkeer. Her verkeer in zuidelijke richting wordt omgeleid over de Tekenburgseweg, Dankerseweg en Kelkhoekseweg. De Postburg gaat zeven dagen en nachten dicht voor onderhoud voor autoverkeer. De gehele slijtlaag van het wegdek wordt verwijderd. De werkzaamheden beginnen vrijdagavond 6 september om 20.00 uur en duren tot en vrijdagavond 13 september tot 20.00 uur. De omleidingsroute is als fase 1 weergegeven als pdf.

Voor het transport van ADR-goederen (gevaarlijke stoffen) geldt een alternatieve route om te voorkomen dat deze transporten door de bebouwde kom van Kapelle rijden. Deze transporten volgen zowel in noordelijke als zuidelijke richting de Tekenburgseweg, Dankerseweg en Kelhoekseweg. Op de Kelhoekseweg worden op diverse locaties tijdelijke passeerstroken gemaakt, zodat het verkeer elkaar veilig en vlot kan passeren, De omleidingsroutes worden duidelijk middels borden aangegeven en is als pdf weergegeven als fase 2.

Voor het aanbrengen van de markering en het aanleggen van de twee drempels bij de aansluiting met de Reeweg is het noodzakelijk om de Kanaalweg volledig af te sluiten voor doorgaand verkeer. Deze werkzaamheden duren maximaal 1 week en vinden in oktober plaats. Gedurende deze werkzaamheden wordt het doorgaande verkeer in noordelijke richting (richting Wemeldinge) omgeleid over de Kelhoekseweg, Dankerseweg en Oostambachtweg. Het doorgaande verkeer in zuidelijke richting wordt omgeleid over de Tekenburgseweg, Dankerseweg en Kelhoekseweg. De omleidingsroute is als fase 2 weergegeven in pdf.

Werkzaamheden Havenweg (Dinteloord)

In opdracht van de gemeente Steenbergen voert KWS werkzaamheden uit aan de Havenweg in Dinteloord, waardoor deze afgesloten zal zijn vanaf maandag 26 augustus tot en met vrijdag 27 september. CZAV is bereikbaar via industrieterrein Dintelmond.

Theme picker