Welke opties zijn er om mijn bodem te verbeteren?

Vanwege de droogte blijft op sommige plekken in het perceel de groei achter. De bodem is het uitgangspunt van een gezonde teelt. Door een aantal vragen te stellen, kan makkelijk achterhaald worden waar de oorzaak ligt. Wordt dit veroorzaakt door bodemstructuur, bodemgezondheid of bodemvruchtbaarheid? CZAV heeft een stappenplan ontwikkeld waarmee deze vragen worden beantwoord.

Organische stof

De intensieve Nederlandse landbouw vraagt veel van onze bodems. Regelmatige grondbewerking vergroot de afbraak van organische stof, terwijl intensieve bouwplannen de aanvoer van organische stof verminderen ten opzichte van granen en grassen. Zware machines verdichten bovendien de ondergrond waardoor plantenwortels vaak onvoldoende diep kunnen wortelen en regenwater onvoldoende snel kan worden afgevoerd naar de drainage of diepere lagen. Goede bodembacteriën en –schimmels worden niet altijd voldoende gevoed door plantenwortels en kunnen daardoor hun taak niet optimaal uitvoeren.

Groenbemester inzaaien

Een van de stappen om meer organische stof aan te voeren, is het inzaaien van een groenbemester. Groenbemesters voeren niet alleen extra organische stof aan, ook bewortelen ze de bouwvoor intensief en voeden daardoor extra het bodemleven. Regelmatig een geslaagde groenbemester telen is dan ook een van de belangrijkste bodemverbeterende maatregelen.

Stappenplan

Telers hebben verschillende opties om de bodemstructuur en -vruchtbaarheid aan te pakken. De vraag is alleen welke situatie geldt op dat moment en hoe daarna te handelen. Met het stappenplan, gebaseerd op praktijkervaring, kan eenvoudig tot de beste optie gekomen worden. Voor een uitgebreider advies kan natuurlijk de buitendienst meekijken met de huidige situatie.

Raadpleeg het Stappenplan Bodemverbetering hier.

Theme picker