Welke bladbemesting zet ik het best in?

Gebreksverschijnselen in het gewas? Dan is het zaak om een preventieve bladmesting toe te passen om groeiremming te voorkomen. Ook bij mangaangevoelige grond kan de inzet van bladmeststoffen preventief werken.

In de vernieuwde Foliplus vloeibare bladmeststoffen folder vind je een overzicht van alle vloeibare bladmeststoffen in de Foliplus lijn. Met daarin het doel en welke cruciale sporenelementen deze bevatten. Bladmeststoffen zijn optimaal geschikt om voedingsstoffen in kleine hoeveelheden toe te dienen.

De producten zijn geselecteerd op basis van maximale bladopname, gewasveiligheid, stabiliteit en gebruiksvriendelijkheid van de formulering. Ook mengbaarheid met gewasbeschermingsmiddelen en rendement van de toepassing zijn belangrijke aspecten die gelden voor de Foliplus bladmeststoffen.

Waarom bladmesting toepassen?

  • Er is een te lage beschikbaarheid in de bodem door onvoldoende voorraad
  • Bij het slecht functioneren van het wortelstelsel door droogte, tekort aan zuurstof of aantasting door ziekten en plagen
  • Bij verdringing aan de wortel door te hoge concentraties van andere elementen (antagonisme)
  • Door een te hoge of te lage bodem-pH
  • Door te sterke binding aan kleideeltjes of organische stof

Advies

Welke bladmeststof past het beste bij uw situatie? In de vernieuwde Foliplus folder geven we een handig overzicht van alle mogelijkheden. Klik hier om naar de folder te gaan.

Theme picker