Wat speelt er in de sector?

Zomergranen

Het natte najaar heeft zijn sporen achtergelaten. Na moeizaam oogsten waarbij (nog) niet alles uit de grond is gekomen, is ook niet alle wintertarwe gezaaid. Inmiddels is en wordt er geploegd en soms zomertarwe gezaaid. Wat er aan zomertarwe uitgezaaid gaat worden is lastig in te schatten en sterk afhankelijk van het weersverloop en de grondconditie. De beschikbaarheid van zomerzaaigraan is in Europa beperkt, omdat een vergelijkbare situatie zich afspeelt in naburige landen. Ons advies is om tijdig uw belangstelling voor zomertarwe aan ons kenbaar te maken, te reserveren of af te roepen. De nog beschikbare rassen zijn Quintus, Nobless, Servus en Tybalt. Zomergerst, waarvan we weten dat dit areaal ook groter zal worden als gevolg van genoemde omstandigheden, is er naar verwachting ruim voldoende. Het geadviseerde ras is het welbekende ras Planet.

Uienzaad

De uienzaadbestellingen komen vlot binnen. De ontsmetting met Mundial is niet meer mogelijk wegens het vervallen van de toelating. Bovendien mag er geen residu meer worden aangetroffen op geoogste uien die in Europa worden afgezet, door verlaging van de MRL. De beheersing van de uienvlieg zal op andere wijze plaats moeten vinden. Er zijn verschillende mogelijkheden en u kunt samen met onze adviseurs bespreken welke het beste bij uw situatie past. Bekijk ook hier het Rassenadvies Uienzaad.

Maiszaad

Net als bij uienzaad, komen ook de bestellingen van maiszaden goed binnen. Hier speelt de ontsmetting tegen vogels en fritvlieg een rol, nu het bekende Mesurol is weggevallen. Er zijn verschillende alternatieven waaronder andere ontsmettingen en een verzekering. Hier geldt ook om uw eigen situatie goed te beoordelen en aan de hand daarvan de beste keuze te maken. Onze adviseurs kunnen u daarbij van dienst zijn.
Op kleigrond is een nateelt niet verplicht en kunnen dus ook de middenvroege rassen worden gekozen. Zie hier het Rassenadvies Maiszaad.

Bemesting

Veelal zijn de bemestingsplannen opgesteld.  Het uitleveren van kunstmest vindt momenteel plaats. Indien u nog niet heeft afgeroepen, is het raadzaam om dit nu te doen. We voorzien straks een piek in het uitleveren wat mogelijk tot langere levertijden kan leiden. Zorg dat u goed voorbereid het voorjaar ingaat. Profiteer tot 15 februari 2020 van een vroegleverkorting.
Zorg dat u ook uw organische mest inplant, zodat u bij goede omstandigheden snel aan de beurt bent om uw gras of tarwepercelen uit te rijden. Afbestellen bij slecht weer gaat makkelijker dan ertussen komen bij goed weer!

Winterlezingen

Onze teelt- en gewasbeschermingsbijeenkomsten kennen een goed inhoudelijk programma en zijn erg goed bezocht. Volgende week zijn er nog twee bijeenkomsten waaraan u kunt deelnemen in Serooskerke en Oirschot. Daarnaast starten ook de teeltavonden voor de fruitsector in Kruisland, Mijnsheerenland en Heinkenszand. Klik hier voor meer informatie over deze bijeenkomsten.

Jongerenraad

Onze Jongerenraad komt volgende week bijeen en bespreekt daar thema’s rondom onze strategie. Ongeveer om de vijf jaar actualiseren we onze strategie waarbij ook de jongeren actief betrokken worden. Ben je tussen de 18 en 28 jaar en ben je nieuwsgierig naar een rol in onze Jongerenraad? Stuur een e-mail naar secretariaat@czav.nl  bij een eerstvolgende vacature kunnen we je dan benaderen.