Wat is de rol van veredeling?

Komende jaren zal in Europa worden ingezet op het behoud van kwaliteit en productie met minder gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Het is een enorme uitdaging om dit voor elkaar te krijgen. Wereldwijd neemt de vraag naar voedsel toe. Het klimaat verandert en de vraag vanuit de markt en maatschappij ook.

Een van de manieren om dit voor elkaar te krijgen is veredeling. Voor veredelingsbedrijven ligt er een grote kans om rassen te ontwikkelen die resistenter zijn tegen bepaalde ziektes. Maar ook rassen die efficiënter met meststoffen omgaan en tevens dezelfde productie opleveren als de huidige gewassen. De mens is al vele jaren bezig om met het veredelen van gewassen. De eerste boeren selecteerden al planten uit het wild die beter waren dan anderen en gebruikten die om te vermeerderen. Deze boeren zijn verantwoordelijk geweest voor ongeveer alle gewassen zoals we die vandaag de dag kennen.

Impact veredeling

Het valt misschien niet zo op, maar veredeling heeft de laatste jaren een belangrijke rol gespeeld. Een Duits onderzoek van vijf jaar geleden laat zien dat de opbrengst van akkerbouwgewassen in Europa 16% lager zou zijn zonder plantenveredeling. De productie van graan lijkt al jaren stabiel, toch is de productie in Europa de laatste 15 jaar (onderzoek 2015) 47 miljoen ton hoger dan het geval zou zijn geweest zonder verbeterde gewassen.

Nieuwe technieken

De veredelingstechnieken zijn door de jaren heen ook veranderd, waardoor het veredelingsproces nu stukken sneller en efficiënter verloopt. Om nog robuustere gewassen te maken en de ambitieuze Europese doelstellingen te halen, zijn echter innovatievere veredelingstechnieken nodig. Een voorbeeld hiervan is CrisprCas, wat in Europa valt onder genetische modificatie en dus niet toegestaan is. Onze landbouwminister maakt zich hard om meer middelen, als CrisprCas, toe te staan, zodat Europese doelstellingen, waarbij minder gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen worden ingezet, behaald kunnen worden.

Bijdrage overheid

De komende tien jaar zal €10 miljoen euro beschikbaar komen (€1 miljoen per jaar 2020-2030) voor de ontwikkeling van nieuwe tuinbouw- en akkerbouwgewassen in Nederland. Het gaat hier om gewassen die minder gevoelig zijn voor ziekten en plagen en beter bestand tegen zoute omstandigheden en droogte. Of gewassen die efficiënter met water en grondstoffen omgaan, die passen in systemen met een grotere koolstofvastlegging en een grotere biodiversiteit. De organisaties Bionext, Plantum, LTO Nederland, Wageningen University Research en Louis Bolk Instituut zijn hierbij betrokken. De verwachting is dat er de komende jaren het een en ander zal veranderen op veredelingsgebied, zodat de boer weer meer opties heeft om de ambitieuze doelstellingen vanuit de overheid te halen.

Wat doet CZAV?

Onze adviseurs hebben de kennis om een goed bouwplan samen te stellen en kennen de landbouwkundige eigenschappen van de nieuwe rassen. Dit vormt altijd al de basis voor het verdere teeltconcept. De laatste jaren doen we ook meer kennis en ervaring op met plantversterkers die een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen of voorkomen van plantenstress. Hierdoor is chemisch ingrijpen minder snel nodig. Ook irrigatie en fertigatie dragen bij aan een efficiëntere benutting van mineralen en beschermingsmiddelen. Een levendige vruchtbare bodem waarop zich gezonde planten en dieren kunnen ontwikkelen is het vertrekpunt voor een succesvolle ICM-aanpak.