Wat doen we met een droog voorjaar?

De eerste percelen tarwe zijn geoogst. Tot nu toe worden mooie opbrengsten gevonden met een hoog hectolitergewicht. De tarwe is wat sneller afgerijpt door de droogte dan in andere jaren, maar verder lijkt de tarwe weinig last te hebben gehad van het vochttekort. Wintertarwe wortelt tot grote diepte en kon zo het grondwater wat steeds dieper zat toch nog bereiken. In de toekomst met de steeds drogere en warmere zomers lijkt het met de tarwe wel goed te komen.

 

Probleem droog voorjaar

Vooral de matig wortelende gewassen als uien lijken het meeste last te hebben van de droogte. Het wordt in zulk soort jaren steeds moeilijker om uien te telen in gebieden waar niet beregend kan worden. De verschillen tussen percelen waar beregent kan worden en waar niet, zijn dit jaar zeer groot.

 

Bodem langer nathouden

Wel lijken technieken om het vocht beter vast te houden in de bodem dit jaar een positief effect te hebben. Percelen waar men NKG toepast lijken toch minder last te hebben gehad van het droge voorjaar door de betere capillaire opstijging van het grondwater. Ook percelen waar men gebruik maakt van stuwtjes of peil gestuurde drainage om de grondwaterstand te verhogen lijken beter het droge voorjaar te zijn doorgekomen.

 

Beregenen

De haspel is tot nu toe nog het meest gebruikte irrigatiesysteem. Een haspel heeft het voordeel dat het water goed verdeeld wordt, gebruiksvriendelijk is, betrouwbaar en het kan door een loonbedrijf worden gedaan. Het nadeel is dat er veel water in één keer wordt gegeven, terwijl gewassen meer gebaat zijn bij een geleidelijke watergift voor een rustige stabiele groei. Daarnaast is het redelijk arbeidsintensief en relatief inefficiënt, met waterverlies tussen de 12 en 29%. In het Zuidwesten is de EC van het beregeningswater soms aan de hoge kant. Komt dit water op het blad kan dit snel leiden tot bladverbranding, terwijl als het water via druppelslangen wordt gegeven, de plant er weinig last van heeft. Het opruimen van druppelslangen is echter wel arbeidsintensief en de investeringskosten om er mee te beginnen zijn fors.

 

Ervaringen delen

Gelukkig wordt er her en der ervaring opgedaan met manieren om zoet water te geven en/of langer vast te houden. Deel deze en vraag ons er eens naar. Spar eens met onze adviseurs wat handig is om in de toekomst te doen. Op kleine schaal ervaring op doen en kijken bij telers waar het al gebeurt kan nooit kwaad.