Wat doe jij al om erfemissie te voorkomen?

Erfemissie is een vaak besproken onderwerp, maar gebruiken we deze ook? Hoewel er al veel maatregelen zijn genomen door telers, blijven we nieuwe acties en instrumenten ontwikkelen om erfemissies inzichtelijk te maken, want uit onderzoekt blijkt dat er toch nog (on)gemerkt afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater plaatsvindt. In een geïntegreerde teelt willen we dit zo veel mogelijk beperken.

Aan de slag

Om het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf in kaart te brengen, ontwikkelde het ToolboxTeam Water de Erfemissiescan. Daarmee wordt de bedrijfssituatie van agrariërs eenvoudig in kaart gebracht. Het scanresultaat geeft de uitdagingen weer, waar nog aan gewerkt kan worden. Adviseurs zijn ook op de hoogte van de mogelijkheden, die nog genomen kunnen worden om de belasting van het oppervlaktewater in te beperken. De winterperiode is een rustige periode, waarin gewerkt kan worden aan verbeterpunten.

Ontwikkelingen in drukregistratie

Natuurlijk kunnen telers ook zelf aan de slag gaan om hun eigen situatie nog verder te verbeteren. Het ToolboxTeam heeft een aantal toolboxkaarten ontwikkeld waarmee telers praktische informatie en handvatten krijgen. De afgelopen periode zijn een aantal kaarten ontwikkeld of vernieuwd. Zo ook de drukregistratievoorziening waarin wordt aangegeven in welke situaties een druklogger verplicht is. Er zijn een aantal uitzonderingen op de regel, zoals een Wingssprayer of MagGrow veldspuit. Bij deze veldspuiten is de druklogger niet verplicht. Ook bij een gangbare veldspuit waarbij de spuitdop een spuitdruk heeft hoger dan 3 bar is het niet verplicht. Bij verdubbeling van de teeltvrije zone is druklogger niet nodig.

Systemen in de praktijk

Op het gebied van wasplaatsen en zuiveringssystemen zijn praktijkvoorbeelden van telers gebundeld die al ervaring hebben met zo’n aanleg. Alle zuiveringssystemen zijn in kaart gebracht en een uitgebreide omschrijving is toegevoegd, zodat telers daar hun beste voorbeeld uit kunnen halen om te implementeren. Telers kunnen namelijk kiezen voor een systeem op basis van biologische afbraak, zoals biofilter en Phytobac of verdampingsystemen als Heliosec en RemDry.

Gewasbeschermingsmonitor

Ook CZAV kijkt naar praktische manieren waarop we de teler kunnen ondersteunen. In de Gewasbeschermingsmonitor op Mijn CZAV kunnen telers bijhouden welke fysische, biologische en mechanische maatregelen zij nemen. Daarnaast leggen zij hierin het vruchtwisselingsplan, rassenkeuze, uitgangsmateriaal, inspanningen voor het signaleren van toenemende ziektedruk, emissiebeperkende maatregelen en de keuze van de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen vast. Deze module is een vrije vorm om aansluiting met de bestaande administratie, bedrijfsmanagent of teeltregistratiesysteem mogelijk te maken. Onze adviseurs geven je graag meer informatie over de Gewasbeschermingsmonitor.

Erfmissiescan nog niet ingevuld? Vul hem hier in. Het resultaat blijft altijd opvraagbaar en de gegevens blijven eigendom van de teler.