Wat brengt het weer ons in 2022?

Daar waar de suikerbieten kort geleden gerooid zijn, is het effect van een natte winter goed te zien. Is er op tijd gerooid en staat de wintertarwe al mooi boven? Dan is het water de grond ingezakt en lopen de drainagebuizen goed door. Daar waar bieten recentelijk gerooid zijn, staat het land helaas (vaak) vol met plassen en is het afwachten hoe het vervolggewas er volgend jaar bij zal staan.

Lange termijn

We hebben niet alles in de hand en zijn er meerdere spelers in de voedselketen waar we rekening mee moeten houden. Een aspect waar de hele keten rekening mee moet houden, is het veranderende klimaat. De effecten van het veranderende klimaat worden steeds zichtbaarder en hier zullen we met z’n allen voor gaan zitten om ons hierop voor te bereiden. Bij het runnen van een bedrijf houden telers zich vaak bezig met de dagelijkse problemen, maar het is belangrijk om ook de langetermijnvisie voldoende aandacht te geven.

PPS Klimaatadaptatie

Namens CZAV en CropSolutions houden we ons wel praktisch en wetenschappelijk bezig met klimaatzaken. Een mooie combinatie van wetenschap, beleid, praktijk en onderzoek is het publieke private samenwerkingsproject ‘Klimaatadaptatie Open Teelten’. In dit vierjarige project worden verschillende oplossingen voor klimaatverandering bekeken. De focus ligt op watergerelateerde zaken.

Aandacht voor

Naast de opwarming van de aarde, zullen andere weersextremen ook groter worden. Zo worden winters natter en zal er meer droogte zijn in de zomers. Het aan- en afvoeren van water zal steeds belangrijker worden. Daarnaast hebben we te maken met een stijgende zeespiegel in het zuidwesten, waardoor verzilting ook nog op de loer ligt.

Deltaplan Zoetwater

Als CZAV maken we deel uit van het Deltaplan zoetwater. Daarin kijken we naar praktische oplossingen voor de uitdagingen betreft zoetwater in de toekomst. De oplossing lijkt wel in de bodem te zitten. Water afvoeren door goede drainage en zo min mogelijk bodemverdichting zullen nog belangrijker worden in de toekomst. Evenals water vasthouden door middel van peilgestuurde drainage of aanleg van een zoetwaterbassin. Zoetwater is er nog steeds voldoende. Het valt alleen niet te sturen, wanneer het uit de lucht valt.

Meer weten?

We hebben verschillende adviseurs die zich inzetten voor bovengenoemde thema’s en jou hier bij kunnen helpen. Mocht je komend jaar nog eens meer willen weten over specifieke thema’s, zorg dan dat deze informatie bij jouw adviseur terechtkom