Wageningen Food Safety Research heeft uw hulp nodig

De Wageningen Food Safety Research (RIKILT Wageningen UR) voert al een aantal jaren een onderzoek uit naar het correct kunnen voorspellen van de besmetting van granen met mycotoxinen. Mycotoxinen zijn stoffen die van nature in voer en voedsel kunnen voorkomen en die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van dier en mens. Mycotoxinen worden gevormd door schimmels op gewassen, zoals Fusarium spp. op tarwe. De Wageningen Food Safety Research heeft een model opgesteld dat – aan de hand van agronomische gegevens en lokaal weer – tijdig het optreden van mycotoxinen in tarwe kan voorspellen. Ze zouden graag het model willen testen en verder verbeteren, en daarnaast een vergelijkbaar model ontwikkelen voor mycotoxinen in gerst. Hierbij hebben zij uw hulp nodig.

Indien u in 2021 wintertarwe of zomergerst teelt, willen zij u vragen of u bereid bent mee te werken aan dit onderzoek. Het gaat om het vastleggen van een aantal teeltgegevens en het nemen van een monster tarwe of gerstkorrels tijdens de oogst. Dit monster wordt geanalyseerd op besmetting met mycotoxinen.

Alle informatie wordt vertrouwelijk en niet herleidbaar tot individuele bedrijven gebruikt. Ze gebruiken uw naam en adres enkel voor de verzending van de vragenlijst en het verwerken van de resultaten. De monsters worden gecodeerd, zodat de uitslagen niet herleidbaar zijn naar uw bedrijf. 

Mocht u interesse hebben om hieraan mee te werken verzoeken wij u hier te klikken.

Namens de Wageningen Food Safety Research willen we jullie bedanken voor de medewerking!