Wacht tot de juiste bodemtemperatuur

Vaak wordt de temperatuursom (T-som) gebruikt als indicator voor het beste moment om te starten met stikstofbemesting op grasland. Normaal ligt de optimale T-som, waarbij wordt gestreefd naar een maximale N-benutting, tussen 250 en 300 graden voor een vroege weidesnede. Voor een maaisnede ligt de optimale T-som tussen 300 en 400 graden.

Naast de T-som moet ook de bodemtemperatuur voldoende hoog zijn. Een handige tool om op elk moment inzicht te hebben in de bodemtemperatuur is de Fieldmate. Dit is een sensor die het gewasklimaat en de bodemtemperatuur meet. De actuele en historische data is door de gebruiker in te zien in de SmartFarm app. CZAV heeft voor de veehouderij op twee locaties in het werkgebied Fieldmates geplaatst. Op zandgrond in Moerstraten en een op kleigrond in Veere. In dit bericht zijn de resultaten van afgelopen week opgenomen.

Uitlopers indicator voor grasgroei

Gras groeit bij een bodemtemperatuur van 8°C. Als het wortelstelsel witte uitlopers heeft, is dit een teken van groei. Een bruine wortel is namelijk inactief. De optimale bodemtemperatuur voor grasgroei ligt tussen 12 en 20 °C.

Weersverwachting

Zoals te zien is in de grafiek is de temperatuur overdag voldoende hoog, maar koelt ’s nachts flink af tot temperaturen rond de 5 °C. Met de weersverwachting voor de komende 14 dagen zal de bodemtemperatuur niet hard stijgen. Wacht dus met de eerste kunstmestgift tot de bodemtemperatuur (op -5 cm) 8 °C is rond tien uur in de ochtend.