Waarop wordt de groenbemesterkeuze gebaseerd?

CZAV biedt telers slimme groenbemestermengsels, waarmee voldaan wordt aan de eisen van de overheid om een deel van het bouwland in te richten als ecologisch aandachtsgebied. Naast het verhogen van de biodiversiteit helpen deze mengsels ook het organische stofgehalte te verhogen en te zorgen voor een goede bodem- en plantgezondheid. 

Bemesting 

Een groenbemester kan helpen om de stikstofuitspoeling te voorkomen. Het neemt de resterende stikstof op die in de vervolgteelt weer langzaam beschikbaar komt. Als ervoor een mengsel met vlinderbloemigen gekozen wordt, kan er worden bespaard op de stikstofgift. Een groenbemester heeft net als het hoofdgewas bemesting nodig. Ook zijn groenbemesters een belangrijke aanvoerbron van organische stof en verbeteren hiermee de bodemvruchtbaarheid, de structuur, het vochthoudend vermogen en de vastlegging van nutriënten.  

Ziekten en plagen 

Doordat de structuur verbetert, zal een beter bodemleven ontstaan met als gevolg een vitalere plant die minder gevoelig is voor ziekten en plagen. Gunstige bacteriën en schimmels worden gestimuleerd en verkleinen hierdoor de kans op ziekteverwekkers. Het bodemleven wordt voor een groot gedeelte gevoed door exudaten die de planten uitscheiden. Het is daarom belangrijk om uw percelen zo lang mogelijk groen te houden. Aaltjes (nematoden) kunnen een groot probleem zijn, want ze kunnen zich vermeerderen. Maar ze kunnen ook worden beheerst met de teelt van bepaalde groenbemesters. Last van aaltjes? Bekijk het aaltjesschema in de groenbemesterfolder. 

Groenbemesterkeuze 

CZAV heeft een ruime keuze aan groenbemesters: enkelvoudige groenbemesters en mengsels. Van iedere soort groenbemester is een variant die voldoet aan de eisen voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). In de folder is een overzicht opgenomen waarbij samenstelling, zaaitijdstip, zaaihoeveelheid en positieve punten worden benoemd. Een passend advies? Neem contact op met een van onze adviseurs. 

Rassenadvies Groenbemesters 

Welke groenbemester(s) past het best bij uw situatie? In ons vernieuwde Rassenadvies Groenbemesters geven we een handig overzicht van de belangrijkste enkelvoudige groenbemesters en mengsels met hun eigenschappen. Zo kunt u een weloverwogen groenbemesterkeuze maken.