Waarom een vanggewas zaaien?

Teel je maïs op zandgrond? Dan ben je verplicht hierna een vanggewas te telen. Een vanggewas telen na maïs heeft als doel uitspoeling van stikstof in het najaar en in de winter te voorkomen. Om te veel uitspoeling te voorkomen, heeft de overheid regels opgesteld voor maïsland op zandgrond.

Er zijn verschillende mogelijkheden waarop je een vanggewas kunt zaaien na maïs:

  1. Onderzaai van gras (in mei / juni)
  2. Inzaaien van één van de toegelaten vanggewassen op uiterlijk 1 oktober
  3. In oktober inzaaien van een specifiek gewas met een hoge stikstofopname, die het volgende jaar als hoofdteelt wordt geteeld (bijv. wintertarwe)

Om de nodige uitspoeling van stikstof te voorkomen, wordt er dus een vanggewas ingezaaid na de teelt van maïs. Hierdoor heeft het vanggewas voldoende tijd om zich te ontwikkelen en kan de stikstofuitspoeling teruggedrongen worden. Te veel stikstof in de bodem kan schadelijke gevolgen hebben voor het milieu.

CZAV heeft afgelopen jaren veel kennis vergaard over bovenstaande opties. Directzaai of onderzaai van rietzwenk en/of Italiaans raaigras brengen risico’s met zich mee. Het advies van CZAV is om rietzwenkgras directzaai bij maïs toe te passen óf een vroeg maïsras te zaaien en uiterlijk 1 oktober een vanggewas in te zaaien.

Bekijk hier de vanggewassen flyer. Meer informatie? Je kunt terecht bij onze CZAV-adviseurs als je vragen hebt.