Waarom een bodemscan inzetten?

Elk perceel is weer anders en als teler ken je jouw percelen het best. Toch wil je het maximale uit elk perceel halen. Het beginpunt is om op een exacte manier inzicht in je bodem te krijgen. Een uniforme behandeling van elk perceel geeft niet de maximale opbrengst waar naar gestreefd wordt. Daarom is het belangrijk om in te spelen op de variaties in het perceel.

Wat doet een bodemscan?

Een bodemscan brengt de structuur van de bodem in kaart door het meten en berekenen van diverse fysische en chemische bodemeigenschappen. Door elektrische geleidbaarheid (EC) meet de bodemscan onder andere het vochtgehalte, het organische stofgehalte, de bodemtextuur, het zoutgehalte en het lutumgehalte.

Variabel toepassen

CZAV en Vantage Agrometius bieden gezamenlijk de Veris Bodemscan aan. Met deze bodemscan wordt de EC, pH en organische stof in jouw bodem in kaart gebracht. Deze gehaltes worden weergegeven in bodemkaarten en deze kaarten kunnen omgezet worden tot taakkaarten, waarmee variabele toepassingen uitgevoerd kunnen worden met bijvoorbeeld plant- en zaaiafstanden, bodemherbiciden, bemesting en bekalking. Door deze toepassingen variabel uit te voeren, kunt je plaatsspecifiek jouw bodem, teelt en opbrengst optimaliseren.

Juiste parameters

De bodem is erg complex, diverse parameters bepalen uiteindelijk de groei en opbrengst van jouw gewassen. Wanneer je je bodem in kaart brengt, is het daarom essentieel om meerdere parameters afzonderlijk van elkaar te meten. De Veris Bodemscan heeft de unieke eigenschap dat het direct waardes meet als EC oftewel bodemtextuur, organische stof en pH. Er zijn geen storende factoren, die wel bij een drone of satelliet aanwezig kunnen zijn. Hierdoor kun je de juiste parameter kiezen en inspelen op de behoefte van uw bodem en gewas.

Maak kennis

Na de oogst van de gewassen is het ideale moment om te scannen. Dit kan ook door grasland of een groenbemester. Wil je meer informatie over de mogelijkheden op jouw bedrijf? Maak dan vrijblijvend een afspraak met je CZAV-adviseur of bekijk de Veris bodemscan folder.