Waarom cichorei opnemen in het bouwplan?

Terwijl de oogst en verwerking van cichorei in volle gang zijn, is de contractering voor het volgende teeltseizoen alweer begonnen. Sensus werkt nauw samen met CZAV om ook voor het komende teeltseizoen de contracten bij telers onder te brengen. Door de groeiende vraag naar gezonde ingrediënten van natuurlijke oorsprong, groeit de markt voor inuline en daarmee de vraag naar cichorei nog steeds. Cichorei is een teelt met hoge opbrengstpotentie, die goed bestand is tegen weersextremen. Iets waar telers in steeds grotere mate mee te maken lijken te krijgen.

Kennis delen

Cichorei is een uitdagende teelt. Samen met onze telers krijgen we de teelt steeds beter onder de knie. Om het rendement van de teelt te verbeteren, is het delen van kennis van groot belang. Naast de verschillende proeven en demo’s die we aanleggen ondersteunen we ook lokale cichorei-studieclubs. We leren van elkaar over de meest uiteenlopende thema’s in de teelt van cichorei. Daarbij gaan we het veld in en evalueren we in de winter de genomen teeltmaatregelen.

Teeltinnovaties

Onder andere door een smal middelenpakket en beperkte selectiviteit van herbiciden hebben we de afgelopen jaren positieve ervaringen opgedaan met mechanische onkruidbeheersing. Al dan niet in combinatie met gewasbeschermingsmiddelen. Met innovatieve eggen en moderne schoffelmachines weten steeds meer telers de percelen onkruidvrij te krijgen en de groei te bevorderen. Ook zien we positieve ontwikkelingen in het rassenonderzoek op het gebied van sulfonylurea-tolerante rassen. De opbrengsten van deze rassen zijn de afgelopen jaren gestegen en bieden meer mogelijkheden om correcties uit te voeren in de onkruidbeheersing. Tot slot wordt er onderzoek gedaan om de opkomst van de cichorei in het voorjaar verder te optimaliseren.

“Met innovatieve eggen en moderne schoffelmachines weten steeds meer telers de percelen onkruidvrij te krijgen en de groei te bevorderen”

Rotatiegewas

Cichorei kent in het bouwplan een prima plaats als rotatiegewas. Het gewas zorgt namelijk voor een goede bodemstructuur door de diepe beworteling. Daarnaast zorgt cichorei als enige akkerbouwgewas voor een natuurlijke afname van vrijlevende aaltjes. Op de lichtere gronden wordt dit als een steeds groter probleem ervaren. Bovendien is cichorei een prima derde gewas om te voldoen aan de gewasdiversificatie voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Contractering

CZAV en Sensus streven naar continuïteit in de teelt van cichorei. Sensus heeft zich bewezen als betrouwbare partner in de teelt en verwerking van cichorei. Cichorei wordt geteeld tegen stabiele voorwaarden en met CZAV als agent in het zuidwesten en uw lokale CZAV-adviseur staan we u bij: van contractering tot en met oogst.

Benieuwd naar de mogelijkheden binnen uw bouwplan? Raadpleeg uw CZAV-adviseur voor een passend advies!