Vruchtbare bijeenkomst bij het DAB in Bergen op Zoom

Afgelopen week vond er een bijeenkomst plaats bij het Delta Agrifood Business gebouw in Bergen op Zoom. Uitgangspunt was om bedrijven die hierbij aangesloten zijn in contact te brengen met onderwijsinstellingen (Curio en HAS) en overheid om vervolgens te kijken waar men info konden delen en op welk vlak men elkaar kon versterken.

 

Vier kennisvlakken

Onder leiding van de gemeente van Bergen op Zoom waren er 4 verschillende kennisteams vastgesteld. Op het gebied van duurzaam bodembeheer, foodinnovation, eiwittransitie en zero waist werden teams bij elkaar gebracht om zo de ontwikkelingen in de markt te bespreken en te kijken waar men elkaar kon vinden. Veel verschillende onderwerpen kwamen aan bod. Er werd onder leiding van de teamleiders Bram de Visser (CZAV), Anton Godschalk (Lamb Weston Meijer), Jurriaan Visser (CZAV) en Edwin Poisz (Cosun) gesproken over de laatste ontwikkelingen in het vakgebied, bijdrage van de overheid aan de kostenstroom in de keten, het inzet en betrokkenheid van studenten in de ontwikkeling van duurzame landbouw en waar de verschillende aanwezigen elkaar kunnen vinden in een samenwerking.  

 

Op naar de toekomst

Na een overleg van zo'n anderhalf uur werden de eerste contouren van de samenwerking duidelijk. De teamleiders gaven aan dat de gesprekken diverse nieuwe inzichten hadden opgeleverd en dat met enthousiast was om volgende stappen te zetten. De eerste voortgangsgesprekken zijn inmiddels ingeplant. Bij sommige teams waren al concrete plannen opgesteld. Kortom een vruchtbare bijeenkomst in het DAB.  

 

Voor meer info over het DAB en de kennisthema’s kijk op: https://deltaagrifoodbusiness.nl/themas/