Vragen over erfemissie? De Erfemissiecoach geeft antwoord

Onlangs werden weer nieuwe toolboxkaarten gemaakt door het ToolboxTeam Water. De organisatie merkt dat er steeds meer behoefte is aan informatie over het verminderen van erfemissie. Telers houden zich er bewuster mee bezig. Daarom blijft het niet alleen bij toolboxkaarten, maar heeft het team de Erfemissiecoach geïntroduceerd. De Erfemissiecoach kan gezien worden als overkoepelende vraagbaak. Alle vragen rondom erfemissies van gewasbeschermingsmiddelen worden beantwoord door deskundigen van CLM. Telers kunnen terecht via Whatsapp, Facebook, Twitter, e-mail en per telefoon. Daarmee worden telers voorzien van praktische antwoorden.

Geen dubbel werk

De adviseurs achter de Erfemissiecoach kunnen helpen de ingewikkelde regelgeving te verduidelijken. Daarnaast hebben ze diverse praktijkvoorbeelden gedurende de jaren verzameld. Ze herkennen een bepaalde situatie en daardoor hoeft de teler niet helemaal opnieuw naar een oplossing moet zoeken. Met de Erfemissiecoach wil het ToolboxTeam Water de stap naar reductie van erfemissie makkelijker maken.

Hoe doen mijn collega’s dat?

De Erfemissiecoach biedt ook een aantal filmpjes aan waarin collega’s toelichten hoe zij een bepaalde situatie aanpakken op hun bedrijf. De filmpjes laten bijvoorbeeld zien hoe een biofilter of Phytobac wordt geïnstalleerd. Bovendien wordt er uitgebreid in een video verteld over de aanpak van een emissievrij erf. Deze video’s zijn terug te vinden op de pagina van de Erfemissiecoach.

Perceelsemissiescan

De meeste telers zijn inmiddels bekend met de Erfemissiescan. Daarmee kunnen agrariërs makkelijk hun bedrijfssituatie in kaart brengen. De resultaten geven weer waar nog verbeterpunten zijn en wat verder nog mogelijk is. Daarentegen is de Perceelsemissiecan nog relatief nieuw voor agrariërs. Het is een tool waarmee het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het perceel in kaart wordt gebracht. Door een eenvoudige vragenlijst in te vullen, worden de maatregelen voor eigen percelen duidelijk.

Altijd een antwoord

Met de Toolboxkaarten, de erfemissican en perceelsemissiescan biedt het ToolboxTeam een volledig pakket om telers te voorzien van praktische informatie en voorbeelden. Zo gaan kunnen we het risico op erfemissie steeds beter in kaart brengen. Dat is een eerste stap naar het verkleinen van afspoeling. Voor vragen kun je naar het loket met meeste gestelde vragen. Staat je vraag daar niet bij? Dan kun je altijd contact opnemen met één van de deskundigen achter de Erfemissiecoach.

Neem een kijkje op www.erfemissiecoach.nl