Vraag naar organische mest verandert

 

Al sinds jaar en dag vormt de groep organische meststoffen de basis van het CZAV bemestingsplan, wat wordt geoptimaliseerd met de diverse kunstmeststoffen. De optimale voeding van bodem en plant is het uitgangspunt. De teler bepaalt waar de accenten komen te liggen, mede ingegeven door het gekozen afzetkanaal, de daarbij horende eisen en zijn teelttechniek. Een nieuw accent lijkt hierbij carbon farming te worden waarbij de opslag van zoveel mogelijk koolstof een rol zal gaan spelen en in de adviezen meegenomen zal worden.

Focus op de bodem

De vraag naar organische meststoffen groeit en ontwikkelt jaarlijks. De groei is met name gebaseerd op de aandacht voor de bodem. Bodemverbeteraars als compost, champost, kalk, en diverse vaste mestsoorten vinden hier hun weg. De toenemende inzet gaat deels ten koste van de vloeibare mestsoorten, dunne fractie en digestaat die minder organische stof toevoegen. Terecht en welkom is hier de verruiming in vrijstelling van fosfaat in de composten, champost en strorijke vaste mestsoorten. Helaas wordt de fosfaatruimte wel beperkt door de nieuwe bepaling van de bodemvoorraad, PAE i.p.v. PW, wat in sommige gevallen tot meer dan 20% ruimte kost op bedrijfsniveau.

We kijken vooruit

CZAV neemt organische mest heel serieus als belangrijke pijler in het meerjarig bemestingsplan. Daarvoor worden afspraken gemaakt met afnemers, loonwerkers en distributeurs. De uitrijdperiode voor vloeibare mest laat zich op detailniveau niet voorspellen. Daarom zijn inventariserende afspraken des te belangrijker om in het voorjaar, de uitrijdperiode, geen kostbare tijd te verliezen. Goed dat telers hier constructief aan meewerken.

Een andere ontwikkeling is de investering in de mestmarkt die wordt gedaan door Vakutrans waar CZAV-aandeelhouder is. Deze uitbreiding in transportcapaciteit brengt weer meer slagkracht in onze markt.

Schaalvergroting

Per 1 januari 2022 neemt Van Kuijk Groep het GMP vloeibaar tanktransport over van AB Texel Group. Door gebruik te maken van hightech transportmaterieel, onderscheid men zich van de concurrentie, mede hierdoor is het mogelijk om verder te specialiseren. Dat geldt voor zowel de agri- als de foodsector. Het bedrijf groeit mee met de opdrachtgevers en streeft samen naar verbetering zodat logistieke processen blijven aansluiten bij de wensen van de opdrachtgevers. Deze schaalvergroting sluit aan bij de visie van de Van Kuijk Groep. Voor het vloeibaar mesttransport is er ook een uitbreiding gedaan in de vloot. Hiermee is zijn de beschikbare wagens voor mesttransport uitgebreid tot ruim 35 en kan er in samenwerking met diverse charters in het hoogseizoen dagelijks met 80 combinaties worden gereden.

 

Kortom: wij zijn er klaar voor, het is nu aan jullie om er op tijd bij te zijn!