Voorschotprijzen oogst 2020

De voorschotprijzen voor deze oogst zijn vastgesteld op €145 per 1000 kg voor de bak-, maal- en zomertarwe. Dit betreft ruim 90% van de innames. Voor voertarwe is er een voorschot van €140 en voor de gerst €135.

Uniek bij CZAV is dat telers nu, aan het einde van de oogst, hun keuze kunnen maken voor het voorschot, verkoop tegen dagprijs of op een later tijdstip. Het voorschot is gebaseerd op de huidige dagmarkt en de vooruitzichten op korte termijn, ondanks dat deze best positief zijn bieden ze geen garanties.
Veel graanleveranciers maken gebruik van het verkoopsysteem met voorschot en kans op nabetaling afhankelijk van het marktverloop. In dit systeem worden de kansen van de markt gecombineerd met snel beschikbare liquide middelen. Over oogst 2019 ontvingen de telers uit dit systeem een netto-uitbetalingsprijs die €15 per 1000 kg hoger lag dan de uitbetalingsprijs van andere pools. Een bedrag van 4 miljoen euro meer uit de markt ten gunste van de telers.

De graanoogst is tot nu toe, met 85% binnen, vlot verlopen. De opbrengsten, die mede bepaald zijn door de omstandigheden tijdens zaai, de natte winter en een droog voorjaar komen voor wintertarwe op een meerjarig gemiddelde uit, met wel een grotere spreiding. De kwaliteit is heel goed met hoge hectolitergewichten en een goed eiwit. Vooral de maal- en baktarwerassen scoren op kwaliteit goed, de opbrengsten zijn beter of gelijk aan de voerrassen, met de hogere uitbetaling leidt dit tot het beste rendement.
De wintergerst past bij telers die voordeel van werkspreiding meetellen, het rendement blijft achter bij wintertarwe.
Door de genoemde omstandigheden is er minder wintertarwe uitgezaaid wat is gecompenseerd door meer zomertarwe en zomergerst. Door de late zaaimogelijkheden onder droge omstandigheden zijn deze laat rijp en lijden veel percelen aan tweewassigheid, wat vraagt om goede oogstomstandigheden.

De relatief vroege oogst van het overgrote deel van het graan biedt telers de mogelijkheid om goed op tijd te bemesten en een groenbemester in te zaaien. Een belangrijke voorbereiding voor het komend seizoen en een mooie functie die granen in het bouwplan biedt.