Voorschotprijs granen 2017

De graanoogst is dit jaar extreem vroeg gestart met de oogst van wintergerst op 20 juni. Al snel werden onder invloed van het droge warme weer meer percelen gedorst. Deze percelen waren niet altijd voor 100% rijp. In veel partijen waren nog behoorlijk veel groene korrels aanwezig, waardoor er veel extra aandacht in de bewaring nodig was. De kwaliteit van de geleverde wintergerst was in tegenstelling tot oogst 2016 goed. Gemiddeld liggen de opbrengsten rond het meerjaarlijks gemiddelde, maar met een grote spreiding. Op sommige droge zandgronden vielen de opbrengsten niet mee.

Tarweoogst

Ook de tarweoogst nam vroeg een aanvang. Op 9 juli werd de eerste tarwe gedorst. Niet eerder hebben wij zo vroeg tarwe ontvangen. De 2e helft van juli is er tussen de regendagen door verder geoogst. De opbrengsten zijn ook bij tarwe sterk variërend, waarbij het gemiddelde rond de 9.250 kg ligt. De kwaliteit van de tarwe is goed, met hoge hl-gewichten, relatief hoge eiwitgehaltes en nauwelijks mycotoxinen (DON). We constateren wel een vrij fijne korrel.

Zomergerst

Als zomergerst zijn dit jaar 2 rassen uitgezaaid. In Zeeuws-Vlaanderen hebben we ervaring opgedaan met het nieuwe ras Planet. In de rest van ons werkgebied is evenals vorig jaar Irina uitgezaaid. Beide rassen hebben in principe brouwpotentie gekoppeld aan een goede opbrengst.
Door het droge voorjaar blijven de opbrengsten achter bij de verwachtingen, brouwgerstaandelen zijn zeer wisselend. Ook bij de gerst is, evenals bij de tarwe, het eiwit hoger dan voorgaande jaren, waardoor we uitkomen op het gewenste niveau voor brouwgerst. Oogst 2016 gaf teleurstellingen in de kiemkracht van de brouwgerst. We hopen dat de kwaliteit van oogst 2017 het toelaat om als brouwgerst te kunnen worden afgezet tegen mooie premies.

Graanmarkt

De markt voor granen vertoont de laatste maanden weinig schommelingen. De oogstprognoses en opbrengstcijfers voor tarwe blijven redelijk met elkaar in evenwicht. Hoge opbrengsten in Rusland en India staan tegenover tegenvallende opbrengsten in delen van de EU, VS en Oekraïne. Het International Grain Council (IGC) verwacht wereldwijd een tarweopbrengst van 732 miljoen ton, tegen een wereldwijd verbruik van 735 miljoen ton. Indien deze cijfers bewaarheid worden neemt de eindvoorraad fractioneel af met ca 3 miljoen ton.

Voorschotprijzen

Voor oogst 2017  zijn de volgende voorschotprijzen per 1.000 kg vastgesteld:

 

excl. B.T.W.

Incl. 5,71% B.T.W.

incl. 6% B.T.W.

 

Maaltarwe/ Zomer/Baktarwe

 125,--

132.14

132.50

Voertarwe

 120,--

126.85

127.50

Alle gerst

 110,--

116.28

116.60

Bovenstaande voorschotprijzen zijn een afgeleide van de huidige marktprijzen en gebaseerd op de huidige kwaliteit en marktontwikkelingen. Het zal u duidelijk zijn dat in een markt met prijsdruk een verantwoord voorschot wordt betaald. Naast de keuze voor de voorschotprijzen kunt u ook tegen dagprijs aan CZAV verkopen.

De eventuele eiwittoeslag, alleen van toepassing bij afrekening via voorschotsysteem op baktarwerassen (zie opgaveformulier of website), HL>76, eiwit > 12,5% en tijdig invullen van teeltregistratie, (hierover ontvangen betreffende telers nog nader bericht) wordt aan het eind van het seizoen bij de definitieve afrekening afgewerkt.

CZAV brengt geen pool- of bewaarkosten in rekening.
Voor niet- gecertificeerde granen wordt € 7,50 per ton minder uitbetaald dan voor gecertificeerd voergraan.

Zelf verkoopmoment bepalen

Zonder tegenbericht uwerzijds nemen we aan dat u kiest voor afzet tegen de voorschotprijzen met een eventuele nabetaling aan het eind van het verkoopseizoen.

Indien u het verkoopmoment zelf wilt bepalen (zgn. “in opslag”) laat dit ons dan weten voor 8 augustus 2017. U kunt dit doorgeven aan Anneloes de Ruiter (0113-629287)

Dagprijs

Opslagpartijen dienen uiterlijk op 1 juni 2018 te zijn afgerekend. Ook de buitendienst is altijd op de hoogte van de dagprijs. Uw verkoopopdracht kunt u met hen bespreken en aan hen doorgeven. De uitbetaling vindt wekelijks plaats en wel in de 3e week na levering.

Wintergerst telen

De keuze voor de teelt van wintergerst vraagt om een goede afweging. Om u te helpen bij deze keuze is een leaflet met beschikbare rassen en hun eigenschappen beschikbaar: klik hier. Rafaela is tolerant voor het gerstevergelingsvirus. Hybride rassen zijn standaard ontsmet met insecticide ter voorkoming van besmetting met het gerstvergelingsvirus. Voor nadere informatie kunt u altijd uw vertegenwoordiger raadplegen.