Voorkom hitte- en droogtestress bij uw gewassen (en uzelf)

De komende week worden wederom warme dagen voorspeld, waarbij de temperatuur boven de 25 graden Celsius uitkomt. Dit betekent stress voor uw gewassen en voor uzelf als teler… In combinatie met een droge bouwvoor is de vraag hoe u de groei erin houdt en opbrengstverliezen voorkomt.

 

Hoewel nog geen meerjarige significante resultaten onder Nederlandse omstandigheden bekend zijn, is de verwachting dat CropActiv plantversterkers als StressImmune en de combinatie Aminoboost/Aminomix uw planten het beste beschermen onder deze stressvolle groeiomstandigheden.

Wat zijn de mogelijkheden?

  1. Producten die de UV straling weerkaatsen zoals Purshade. Dergelijke producten zorgen ervoor dat UV minder schade doet aan het blad, maar hebben geen invloed op het in stand houden van de productie intern. In proeven is zelfs geconstateerd dat de fotosynthese bij toepassing wordt gereduceerd.
     
  2. Stikstof toedienen op het blad. Bij een droge bouwvoor is de wortel niet in staat om stikstof op te nemen via de wortels, via het blad is nog wel mogelijk. Ureum-N is daartoe de zachtste vorm, maar alleen toe te passen laat in de avond. Het blad moet nog vitaal zijn en het gewas enigszins aan de groei. Ureum wordt in het blad omgezet in aminozuren. Gebruik foliar ureum (46% N, zelf oplossen), ureum vloeibaar (18% N, 200 gr/l), Foliplus protein (met magnesium en zwavel: 21% N, 275 gr/l) of Foliplus stikstof (21% N, 238 gr/l). Foliplus protein is de scherpste, Foliplus stikstof de zachtste vorm. Spuit onder deze omstandigheden tussen 4 en 8 kg N per keer, de hoogste dosering voor granen/grassen, de laagste dosering voor bladgewassen.
     
  3. Voordat de plant daadwerkelijk groeistilstand ondervindt, kan CropActiv Stressimmune preventief ingezet worden tegen stress. De zeewierextracten in het product schakelen de eigen plantafweer aan, terwijl de aminozuren in het product energie meegeven. Gebruik StressImmune 1 à 2 maal in een dosering van 2-3 liter/ha. StressImmune is absoluut veilig voor de plant maar zoek de grens niet op door te mengen met GBM en te spuiten boven 25 graden.
     
  4. Voor de meeste gewassen (zeker als ze niet beregend zijn) zal op dit moment het spuiten van aminozuren de beste oplossing zijn. Aminozuren zijn 100% veilig, uitstekend mengbaar, en worden goed opgenomen door het blad, ook als deze wat minder vitaal is. Aminozuren zijn de laatste schakel in de vorming van eiwit, maar zijn ook direct effectief op de plantprocessen. Indien de plant al volledig in zijn stressperiode zit, is de toediening van aminozuren eigenlijk de enige oplossing. Gebruik CropActiv Aminoboost (1-2 liter) of Aminomix (2-3,5 liter). Aminoboost bevat de hoogste concentratie aan werkzame aminozuren, het laagste gehalte aan zouten en 3,7% N, Aminomix is een goedkoper product met 9% N.

Spuit bij hitte- en droogtestress laat in de avond of vroeg in de ochtend voor half 8. Kijk uit met uitvloeiers en/of hechters (deze zijn voor CropActiv producten niet nodig) en gebruik 150-250 liter water met liefst fijne druppel. Aminozuren werken het best bij toepassing vroeg in de ochtend omdat dan de huidmondjes open staan.