Vervaagt de lijn tussen gangbaar en biologisch?

In 2018 is het biologisch landbouwareaal gegroeid van 60.500 naar 66.600 hectare. Ruim 7% van deze groei is toe te wijden aan de akkerbouw. Een groot deel van de omzet in biologische producten wordt gerealiseerd in de supermarkten. De verwachting is dat de groei binnen de biologische sector de komende jaren nog verder zal toenemen. 

CZAV verkent in samenwerking met CropSolutions de biologische markt. Sinds juni 2018 staan verschillende meststoffen van CropSolutions op de inputlijst van Skal, waar alle toegestane biologische meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen worden benoemd. De categorie bladmeststoffen wordt met vijf producten het beste vertegenwoordigd. Ook steeds meer plantversterkers en bodemverbeteraars komen op de lijst te staan.

Kalivoorziening in de biologische teelten

Biologische melkveehouders en akkerbouwers hebben dikwijls moeite om gewassen van voldoende kalium te voorzien. Vaak lukt dit namelijk niet met alleen mest. Met een maximale aanvoer van 170 kg N uit dierlijke mest kan er maximaal 275 kg K2O per ha bemest worden. De behoefte van bijvoorbeeld aardappelen ligt met 428 kg per ha veel hoger dan wat er aangevoerd kan worden. Polysulphate is in de landbouw een bekende meststof en wordt vaak gebruikt als aanvulling op een basis N(P)-bemesting. Het product bevat calcium, magnesium, kalium en zwavel. Daarnaast bevat het product een laag chloridegehalte en is het dus geschikt voor zoutgevoelige gewassen. Na een succesvolle introductie in de gangbare akkerbouw, is Polysulphate inmiddels al twee seizoenen in de bio toegelaten.

Meeropbrengst met gekorrelde stikstofmeststof

Stap één in het runnen van een succesvol biologisch bedrijf is het aanpassen van het bouwplan. Om zoveel mogelijk stikstof vast te houden, kunnen groenbemesters worden ingezet. Maar ondanks de maatregelen die telers nemen, wordt regelmatig een stikstoftekort geconstateerd. Ervaring leert dan ook dat bijbemesting met gekorrelde stikstofmeststoffen in veel gevallen resulteert in een meeropbrengst. Plant Based Nitro is een meststof met een NPK-verhouding van 13-1-2. De stikstof is afkomstig van gefermenteerde melasse (vinasse) en is een natuurlijk bijproduct uit de suikerindustrie.

Voor alle vragen over biologisch

Om een goed biologisch bemestingsadvies te geven, volgen een aantal CZAV-adviseurs een opleiding ‘biologische landbouw’ binnen CropSolutions Academy. De eerste dag van de cursus was vooral gericht op theoretische kennis rondom wet- en regelgeving. Het vervolg vindt plaats bij een bedrijf in de Flevopolder, waar gekeken wordt naar biologische bemestingsstrategieën in de praktijk. Natuurlijk geven adviseurs niet alleen bemestingsadvies, maar zijn ze ook op de hoogte van rassenkeuze, zaaizaden, etc.

Vragen over biologische teelt? Of benieuwd naar onze biologische adviseurs? Klik hier.