Verruimde norm voor beschadiging zaden zomergerst

Op verzoek van de zaaizaadsector (Plantum) besloot de Vaste Commissie voor zaaizaden van de NAK de kwaliteitsnorm voor beschadiging voor zomergerst te verruimen van 10% tot maximaal 30%.

De reden van het verzoek is, dat in een deel van de partijen zomergerst zodanig veel beschadigde of naaktzadige korrels voorkomen, dat deze zouden moeten worden afgekeurd. Dit zou kunnen leiden tot een tekort aan zaaizaad.

Kwaliteit CZAV

De kwaliteit van de zomerzaaigerst bij CZAV is zodanig, dat van deze verruimde norm geen gebruikgemaakt hoeft te worden.

De normen voor beschadiging zijn in het verleden ingesteld, omdat beschadigde of naakte korrels van gerst en haver gevoeliger zijn voor een niet-juiste ontsmetting en eerder door bodemschimmels kunnen worden aangetast. Een dergelijke aantasting kan een minder goede opkomst tot gevolg hebben. Een verruiming tot 30% wordt nog verantwoord geacht en de kiemkrachten zijn gemiddeld goed tot zeer goed.

Gevolgen

Het voorgaande betekent dat partijen van oogst 2020 met meer dan 10%  en minder dan of gelijk aan 30% beschadiging (beschadiging + naakte zaden), worden goedgekeurd zonder vermelding van waardering I of II op het certificaat. Daarnaast wordt op het certificaat vermeld: ‘Meer dan 10% beschadiging’.

Aandachtspunt is, dat de dosering van chemische behandelingen niet worden overschreden.