Verlies geen mineralen na de teelt van maïs

Stikstofuitspoeling naar grond- of oppervlaktewater is een onderwerp dat de laatste tijd veel in de media is geweest. Voor een betere bodem- en waterkwaliteit zijn richtlijnen opgesteld om de stikstofuitspoeling te verminderen. De stikstofuitspoeling wordt berekend aan de hand van de uitspoelingsfractie, oftewel de verhouding tussen de hoeveelheid stikstof die uitspoelt uit de wortelzone en de hoeveelheid stikstof die mogelijk kan uitspoelen. Op zandgrond is de hoeveelheid stikstof die kan uitspoelen veel hoger dan op kleigrond. Daarom zijn telers verplicht om een vanggewas te zaaien na de teelt van maïs op zand- of lössgrond.

Er zijn verschillende mogelijkheden waarop je een vanggewas kunt zaaien na maïs:

  1. Onderzaai van gras (in mei/juni)
  2. Direct na de oogst van maïs
  3. Door direct na de oogst van snijmaïs (na 1 oktober, maar uiterlijk 31 oktober) wintergraan te telen en dit als hoofdteelt gebruiken in het volgende kalenderjaar

Het telen van wintergerst als vanggewas heeft een aantal voordelen. Het heeft een snelle beginontwikkeling en zorgt daardoor ook voor een snelle bodembedekking. Bovendien worden minder aaltjes vermeerderd bij de teelt van wintergerst ten opzicht van gras.

Verandering in wetgeving

Vanaf 1 februari mag het vanggewas vernietigd worden, met uitzondering van een vanggewas als hoofdteelt. Deze moet blijven staan en mag pas geoogst worden als de korrel rijp is. 

Wat als onderzaai mislukt?

Door droogte en hoge temperaturen kan het zijn dat het vanggewas niet opkomt of verdroogt na het opkomen.

  • Als de maïs is geoogst voor 1 oktober en onderzaai is mislukt:
    zaai dan direct na de oogst opnieuw een vanggewas. Als maar een deel van de onderzaai is mislukt, zaai dan dat deel van het perceel opnieuw in.
  • Is de maïs na 1 oktober geoogst en onderzaai is mislukt:
    Zaai direct na de oogst een nieuw vanggewas in. Bekijk in onderstaande tabel welke gewassen je kunt zaaien.

Laat bij controle van de NVWA altijd zien wat, wanneer en hoe je gezaaid hebt om boetes of randvoorwaardekorting te voorkomen.

Hieronder vind je een overzicht met van de uiterlijke zaaitijdstippen en welke gewassen daarbij horen.

Je teelt een vanggewas

Door onderzaai
 

Direct na de oogst
 

Direct na de oogst

Wanneer uiterlijk zaaien

1 oktober
(geen uiterste oogstdatum)

1 oktober

31 oktober

Welk gewas zaaien

Bladkool
Bladrammenas
Gras
Japanse haver
Spelt
Triticale
Winterrogge
Wintertarwe
Wintergerst

Bladkool
Bladrammenas
Gras
Japanse haver
Spelt
Triticale
Winterrogge
Wintertarwe
Wintergerst

Spelt
Triticale
Winterrogge
Wintertarwe
Wintergerst

Theme picker