Verleng je spuitlicentie digitaal

Tijdens de virtuele gewastour hebben we de aftrap gegeven om digitaal je spuitlicentie onderdeel teelt te kunnen verlengen. Door het kijken van verscheidene filmpjes op de interactieve plattegrond van de open dag ga je aan de slag. In de verschillende rondgangen vind je allerlei informatie over de proeven en demo’s die op Proefboerderij Rusthoeve zijn aangelegd.

Tijdens de deelname bekijk je video’s die in het teken staan van geïntegreerde teelt in verschillende gewassen. Enkele voorbeelden zijn: mechanische onkruidbeheersing in suikerbieten, tripsbeheersing met natuurlijke vijanden in uien en actualiteiten rondom bodemverbeteraars. In totaal zijn ruim 30 verschillende video’s te bekijken. In de livesessies worden de ervaringen met elkaar gedeeld en bediscussieerd. 

Ook is er een virtuele standhoudersmarkt waarin je op bezoek kunt gaan bij een groot aantal bedrijven om hun visie over geïntegreerde teelt te bekijken.  

Aanmelden

De volgende sessie die wordt gehouden is op 30 juni. Er zijn tien plaatsen beschikbaar per sessie. Bij voldoende animo zullen meerdere verlengingsbijeenkomsten volgen. Je kunt aanmelden door naar www.czav.nl/Opendag te gaan en op de pagodetent te klikken.