Veel belangstelling voor de ruwvoermiddag in Sommelsdijk

Het was sinds lange tijd wel weer eens fijn om met elkaar over de verschillende ontwikkelingen in het vakgebied te praten. Tijdens de goed bezochte bijeenkomst in de Pallandtpolder, kwamen veel onderwerpen aan de orde. Een profielkuil, grasmengsels en mais- en voederbietenrassen werden beoordeeld. Ook werden maismonsters uit de praktijk geanalyseerd (zat rond de 31% droge stof). De eerste mais is deze week in Walcheren gehakseld.  Komende week zal de maisoogst volop van start gaan. Met de huidige weersomstandigheden neemt het drogestofpercentage iedere twee dagen met één procent toe.