Vacature Lid Raad van Commissarissen CZAV

CZAV is voor haar leden een zeer betrokken aan- en verkoopvereniging in het zuiden en westen van Nederland. CZAV stelt haar leden in staat om hun ambities waar te maken, door een meerwaarde te leveren voor hun bedrijfsrendement.

Vanuit de groei in de afgelopen jaren vormt CZAV vandaag de dag een groep met zelfstandige bedrijven in Nederland en België waar in totaal ca. 250 medewerkers werkzaam zijn. Daarnaast werkt CZAV samen in netwerkverband met collega-bedrijven in Nederland (CropSolutions), België (Demeterra) en Europa (Novafield) en is zij actief als groothandel. Het coöperatieve gedachtegoed staat bij ons centraal. We delen onze kennis en visie, ons netwerk en onze ideeën met klanten in uiteenlopende sectoren.

In verband met het terugtreden van één van de leden van de Raad ontstaat per 1 december 2021 een vacature voor een

Lid Raad van Commissarissen CZAV (m/v)

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de algemene directie en voorziet de directie gevraagd en ongevraagd van advies. CZAV kent een Raad van Commissarissen van 7 leden. De Raad komt ca 10x per jaar bijeen. Bij haar werkzaamheden neemt de Raad de vereisten op het gebied van Corporate Governance in acht. Elk lid binnen de Raad wordt geacht meerdere deskundigheidsgebieden te vertegenwoordigen.

De Raad van Commissarissen streeft bij de samenstelling van de Raad naar een regionale en sectorale spreiding. Voor deze vacature is het een pre als de kandidaat binding heeft met de fruitteelt.

De selectiecommissie zal bij de beoordeling van de reacties op deze vacature de spreiding als criterium meewegen.

Informatie

Meer informatie over de vacature, de raad en de werkwijze van de raad vindt u hier.

Voor verdere vragen over CZAV en de Raad van Commissarissen kunt u terecht bij de heer D.L. (Dik) Kruijthoff (voorzitter Raad van Commissarissen, tel. 06-83210792, e-mailadres: D.L.Kruijthoff@gmail.com).

Solliciteren

Is uw belangstelling gewekt en voldoet u aan het profiel voor een Intern lid Raad van Commissarissen CZAV? Dan nodigen wij u uit voor maandag 19 april 2021 te reageren via een motivatie brief en CV die u kunt sturen naar: svd.linden@czav.nl.

De selectiegesprekken zullen begin mei gevoerd worden door een commissie bestaande uit leden van de Raad van Commissarissen. Onderdeel van de selectieprocedure zal een assessment zijn.