Uienzaad en Rassenadvies 2021

Uienteeltseizoen 2020 was een seizoen van vele teeltuitdagingen; een late start met een droog voorjaar en ook een gespreid oogstseizoen, waarbij de laatste percelen onder moeilijke omstandigheden geoogst zijn. Gelukkig loopt de export goed en resulteert dit in acceptabele prijzen op dit moment. De uienteelt zal ook komend jaar weer de nodige aandacht vragen; de uienteelt begint zoals elk jaar met de juiste rassenkeuze. Naast de rassenkeuze zal vooraf een goede strategie voor de teelt opgezet moeten worden.

Rassenkeuze

Er zijn afgelopen seizoen weer diverse proeven gedaan met verschillende uienrassen. Met de resultaten van deze proefvelden en jarenlange praktijkkennis hebben we het rassenadvies opgesteld. In de folder ‘Uienrassenadvies 2021' vind je de eigenschappen en opbrengsten van zaaiuien, een opbrengst/kwaliteitsindex en diverse actualiteiten.

Klik hier om de folder te bekijken.

Zaaizaadcoating

In het verleden kon Mundial worden toegepast als zaaizaadontsmetting tegen uienvlieg. De opgebruiktermijn voor Mundial is inmiddels verstreken. De uienvlieg zal met behulp van andere methoden moeten worden beheerst. Mogelijkheden hiervoor zijn onder andere een vlotte start met priming van het zaaizaad en startmeststoffen. Ook Steriele Insectentechniek (SIT) en chemische toepassingen zijn een optie. Een beperkt aantal rassen wordt aangeboden met ontsmetting van Force. Dit middel heeft een beperkte nevenwerking op bodeminsecten. Ook de beheersing van ritnaalden en bonenvlieg zijn erg belangrijk, omdat deze meer schade hebben veroorzaakt de afgelopen jaren. Bespreek de meest actuele ontwikkelingen rondom insectenbeheersing met uw CZAV-adviseur.

Bestellen?

Plaats uw bestelling via de bestelmodule op Mijn CZAV of in de CZAV-app. Natuurlijk kunt u ook terecht bij uw adviseur voor een deskundig advies en om te bestellen.