Tijd om te werken aan bodemvruchtbaarheid

De tweede helft van een kalenderjaar geeft per definitie de kans om te werken aan de bodemvruchtbaarheid. CropSolutions en CZAV zetten daarbij hoog in op het zaaien van groenbemesters waar mogelijk. Groenbemesters verbeteren de bodem op een groot aantal manieren:

  1. Voeding van het bodemleven (Bodembiologie)
  2. Verbeteren van lucht/water huishouding door beworteling (Bodemstructuur)
  3. Beter beschikbaar maken van nutriënten in het volgende jaar (Bodemchemie)
  4. Aanvoer van veel organische stof, wat positieve effecten heeft op álle aspecten van de bodem.

Bij de keuze van groenbemesters moet echter ook rekening gehouden worden met een aantal spelregels en is inzaai afhankelijk van o.a. bouwplan, grondsoort, zaaitijdstip etc. Ook de risico’s van aaltjesvermeerdering, bodeminsecten, onkruidbeheersing etc spelen een rol.

De laatste jaren is er ook meer aandacht voor mengsels van groenbemesters. Mengsels geven een extra positief effect op het bodemleven en door de variatie in beworteling zien we soms ook betere effecten op de bodemstructuur. De inzet van mengsels maakt de keuze echter extra ingewikkeld omdat meerdere aspecten per soort een rol spelen. Ook de inzet bij bv NKG systemen vereist een gedegen kennis van de eigenschappen van soorten. Onze buitendienst kan u specifiek adviseren wat in uw situatie de beste keuze is. Gebruik deze kennis en vraag ernaar. In het belang van uw bodem!