Terugblik bijeenkomst PlanetProof bruine bonen

Op woensdag 12 mei vond een door CZAV georganiseerde digitale bijeenkomst PlanetProof plaats. Dit jaar wordt voor het eerst onder het PlanetProof-label bruine bonen en kapucijners geteeld. HAK zet hun producten onder dit label af via supermarkten aan de consument. Telers ontvangen een extra vergoeding voor hun inspanningen. De deelnemende telers ervaren telen voor HAK op deze manier als een meerwaarde en vinden zo aansluiting uit de markt. Het certificaat staat voor een maatschappelijk verantwoorde en transparante teelttechniek.

Ontwikkeling schema

De Stichting Milieukeur (SMK) is houder van het Europese certificaat On the way to PlanetProof. De specialist vanuit SMK heeft de deelnemers meegenomen in de oorsprong, organisatie, doel en inhoud van het schema. Het schema is niet in beton gegoten. Over de jaren heen ontwikkelt het schema onder leiding van een begeleidingscommissie en onder controle van het college van deskundigen. Alle betrokken kunnen aanbevelingen indienen. Zo is er op aangeven van CZAV een verruiming gekomen in de hoeveelheid actieve stof van 2 naar 2,5 kg/ha, omdat anders de teelt niet mogelijk zou zijn. Onverwachte knelpunten tijdens de teelt kunnen worden gemeld en ter beoordeling van de teeltdeskundigen voor aangepaste oplossingen in aanmerking komen.

Begeleiding PlanetProof

Deze bijeenkomst, waaraan naast een 20-tal telers, ook HAK en een aantal adviseurs van CZAV deelnamen, is onderdeel van de begeleiding die CZAV geeft aan het slagen van de PlanetProof teelt. Traditiegetrouw ligt het overgrote deel van het areaal in Zeeuws-Vlaanderen, Midden-Zeeland en inmiddels ook een kern in de Hoeksche Waard. Het moment van zaaien van de bonen is zo goed als aangebroken. Door de relatief koude omstandigheden dit voorjaar is er niet vroeg gezaaid. Voorafgaand aan de teelt is door de teler samen met de CZAV-adviseur een teeltplan opgesteld. Hier zijn ook de bonus-maluspunten, de basis van het PlanetProof-systeem, in meegenomen. De telersgroep zal ook tijdens het teeltseizoen als studiegroep samenkomen afhankelijk van de actualiteit.

Tijdens het inhoudelijke deel van de toelichting is veel aandacht besteed aan de thema’s gewasbescherming, bemesting en biodiversiteit. Met deze onderwerpen is CZAV vertrouwd en dit is een belangrijk onderdeel in de Integrated Crop Management aanpak (ICM). Zo werken we als CZAV mee aan gezonde en gewaardeerde voeding.