Telers worden geïnspireerd op de ruwvoerdagen

Eerst was Middelharnis aan de beurt en daarna Heerle. Het team van CZAV bestaande uit Joost, Bert en Ruud en de collega Antoon Verhoeven van Limagrain deden deze steden aan om hun kennis te delen en toelichting te geven over de ontwikkeling van de verschillende maïsrassen, ruwvoergewassen en het voersaldo.

Men keek terug wat het seizoen heeft gebracht en vooruit naar de nieuwe ontwikkelingen en innovaties voor 2023. Algemene info werd gedeeld en er werd ook ingegaan op specifieke omstandigheden en situaties van de verschillende boeren. Daarnaast gaf Ruud informatie over ICM in ruwvoerteelt en adviezen over geïntegreerde onkruidbestrijding. Op deze bijeenkomsten kwamen ook nog gras en voederbieten aan bod.

Mocht je benieuwd zijn naar de info op dit gebied, dan kun je jezelf nog aanmelden en langskomen op de ruwvoerbijeenkomst op 6 september a.s. op de Rusthoeve. Zorg dat je erbij bent! Voor meer info kijk je op onze agenda.