Studieclub mechanische koeling heeft een goede bijeenkomst.

Zoals bekend gaat de kiemremming anno 2021 anders dan dat we in het verleden gewend zijn. Afgelopen jaar hebben we volop ervaring opgedaan met de nieuwe generatie kiemremming. Voor de bewaring van aardappelen op lange termijn hebben een substantieel aantal telers geïnvesteerd in mechanische koeling om verschillende redenen: besparen op dure kiemremmingsmiddelen en minder verlies aan aardappelen tijdens de bewaring. Vanuit de groep kwam de tip om een studieclub op te richten om zodoende van elkaar te leren. Dit hebben we als CZAV opgepakt en zo is de studieclub “mechanische koeling” van start gegaan.

 

Goede opkomst en interactie

Afgelopen donderdag 2 december vond de eerste bijeenkomst plaats. In eerste instantie op locatie bij een teler. Maar gezien de huidige omstandigheden omtrent Corona is er voor gekozen om de eerste bijeenkomst digitaal te organiseren en met succes! De studieclub telt ca 20 telers en tijdens de bijeenkomst waren deze bijna allemaal aanwezig! Uiteindelijk waren maar liefst 23 personen aanwezig inclusief adviseurs. Nadat Dennis Smits (CZAV) de voorstelronde met alle aanwezigen had doorgelopen, was het Leo Zandee (CZAV) die inging op de bewaarmiddelen. Vooral omdat de middelen afgelopen jaar voor het eerst op grootte schaal werden ingezet, was het goed om nog even te herhalen hoe het ook alweer zit met het advies en de betreffende spelregels. Daarnaast was er de gelegenheid om vragen te stellen /ervaring uit te wisselen en daar werd zeker gebruik van gemaakt! Vele telers deelde hun ervaringen (zowel goed als slecht) en werd er vanuit de groep en vanuit CZAV vertegenwoordigers een aanvullend advies gegeven voor verbetering!

 

Kosten/baten van efficiënte koeling

Dennis Smits presenteerde een kosten calculatie. Mechanische koeling heb je nodig als het buiten te warm is om te koelen, maar wat doe je als je mechanische koeling hebt en buiten is het koud genoeg om te koelen? Gebruik je dan buitenlucht of mechanische koeling? Dit is van vele factoren afhankelijk. In het rekenmodel dat Dennis had gemaakt kun je op basis van je eigen situatie een berekening maken wat voordeliger uitkomt. Onder andere is dit afhankelijk van je bewaarinrichting, stroom- en aardappelprijs. Deze factoren zijn allemaal in te vullen.

 

Al vlug werd duidelijk dat de deelnemers enthousiast waren! Zo zijn vanuit CZAV en vanuit de telers verschillende onderwerpen aangedragen en zal eind januari / begin februari een vervolgbijeenkomst worden gehouden. De onderwerpen die dan aan bod gaan komen zijn o.a. CO2 verversing en instellingen mechanische koeling.

 

Mocht je als teler nog aan willen sluiten, meld je dan bij je vertegenwoordiger.