Studenten op excursie: van bodem naar toepassing

Vorige week gingen tweedejaars studenten van het Prinsentuin College uit Breda op excursie. De bijeenkomst werd georganiseerd door het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK) in samenwerking met CZAV en Huijbregts. Een groepje van 15 studenten uit de opleidingsrichting plantenteelt werden verwelkomd bij Loonbedrijf Huijbregts in Zundert. De activiteiten bestaan onder andere uit agrarisch loonwerk en grondverzet.

Bodem begrijpen

Zoon Stef Huijbregts gaf een bedrijfspresentatie over hoe het bedrijf heeft ingezet op precisielandbouw en wat daarin de mogelijkheden zijn. Huijbregts is een vooruitstrevend loonbedrijf dat samen met zijn klanten de teelt naar een hoger niveau wil tillen. Ze doen dat onder andere met de Veris bodemscan, hiermee wordt de bodem in kaart gebracht. Bij precisielandbouw is de bodem het uitgangspunt, want die moet eerst doorgrond worden. Daarom gaf Ruud Janssens, CZAV-adviseur, een toelichting over bodem en bemesting. Janssens: ‘Het is belangrijk om eerst de basis over bodem en bemesting uit te leggen om daarna precisielandbouw praktisch in te zetten’.  

Vertaalslag maken

Ruud vertelde de studenten onder meer over het belang van organische stof en pH in de bodem. Hoe werkt het en hoe is de interactie tussen deze parameters? Waarom meten we organische stof en waarom is pH belangrijk? Met deze parameters krijgen we technische achtergrond over de bodem. Pas als dat helder is, kan de volgende stap naar bodemverbetering genomen worden. Precisielandbouw is daarbij een hulpmiddel, geen doel op zich. Zo is de Veris Bodemscan een interessant instrument om variatie in de bodem in beeld te brengen om vervolgens plaatsspecifiek te behandelen. Na de scan kijkt Ruud samen met zijn telers naar perceelshistorie én de data verkregen uit perceelsrapporten om tot de juiste variabele toepassing te komen. De taakkaarten worden vervolgens gebruikt om bijvoorbeeld variabel te zaaien, planten, bemesten of te spuiten.

Geslaagde bijeenkomst

Studenten deelden hun eigen ervaringen over bodemverbetering en precisielandbouw op het boerenbedrijf en zo ontstond een interessante discussie. Tot slot kregen de studenten een rondleiding over het terrein bij Huijbregts. Ruud kan terugkijken op een geslaagde bijeenkomst.

 

Theme picker