Stagiaire Eveliene onderzoekt eiwitgehalte

Via bedrijfsstages bieden wij jaarlijks een aantal studenten de ruimte om de mogelijkheden van verschillende sectoren te ondervinden. Bij CZAV krijgen stagiaires de kans zich verder ontwikkelen en ontplooien. De stageperiode is een mooie manier om kennis te maken met het bedrijfsleven, praktijkervaring op te doen en mee te lopen met het buitendienstteam. Zowel mbo- als hbo-studenten hebben de mogelijkheid bij ons stage te lopen. Voor ons betekent dat een extra kracht die met een frisse blik naar een vraagstuk kijkt of meewerkt in de organisatie.

Even voorstellen

Momenteel loopt Eveliene Kempenaar stage bij CZAV. Ze deelt alvast een voorproefje van haar onderzoek. “Mijn naam is Eveliene Kempenaar en ik zit in het laatste jaar van de opleiding Dier- en Veehouderij aan de Aeres Hogeschool te Dronten. Ik doe mijn afstudeerstage bij het veehouderijteam. Tijdens de stageperiode doe ik onderzoek naar eiwitgehalte in het rantsoen.”

Eiwitgehalte bepalen

Melkveehouders die een aandeel vers gras in het rantsoen hebben, ervaren dat het eiwitgehalte in vers gras moeilijk te sturen is. Per dag kan het eiwitgehalte in een rantsoen verschillen. Er is geen analyse van het verse gras, waardoor een eventuele aanvulling van energie of eiwitrijke producten op gevoel gaat. Dit heeft invloed op de melkproductie. De tankuitslag komt vaak pas na twee à drie dagen, waardoor sturing op de melkgift niet meevalt. Daarom gaan we onderzoeken of een chlorofylmeter van Yara uitkomst biedt.

Bijsturen rantsoen

Tot op heden wordt een chlorofylmeter alleen in tarwe ingezet. De sensor meet het bladgroen van de plant en dit geeft de stikstofstatus aan. We gaan dit komende periode in gras toepassen. Na het bemonsteren van het gras met de sensor, wordt het verse gras bemonsterd met een NIRS-analyse. De stikstofstatus van de sensor en het eiwitgehalte uit het monster worden naast elkaar gezet. Er wordt gekeken of er een link ontstaat tussen de getallen. De getallen worden samengevoegd tot een ijklijn. Het getal dat de chlorofylmeter weergeeft na het meten van vers gras geeft een waarde aan het eiwitgehalte in het verse gras. Hierdoor hopen we dat in de toekomst het bijsturen van vers gras in een rantsoen makkelijker wordt.

Ook stagelopen bij CZAV? Stuur nu je stageverzoek in of vraag naar de mogelijkheden bij P&O@czav.nl