Sorghum: een gewas met potentie

Diverse percelen sorghum zijn alweer geoogst, zowel in provincie Zeeland als in Noord-Brabant. Ook dit jaar heeft de teelt weer de nodige uitdagingen achter de rug, maar ieder jaar dat we verder komen, wordt duidelijk dat het gewas echt potentie heeft. Sorghum presteert wederom goed in de regio’s waar weinig tot zeer weinig regen is gevallen. Het is wel duidelijk geworden dat sorghum niet zónder water kan, maar toch echt beduidend minder regen nodig heeft dan vele andere gewassen. Vooral een watergift of regenbui net voor de bloei geeft een meeropbrengst en een verbeterde pluimvorming.

Areaalgroei Europa

Recent verscheen er een artikel over de areaaluitbreiding van sorghum in Europa. Gemiddeld genomen is het areaal met 18% gestegen, ofwel 584.000 hectare. In Nederland groeit het areaal ook gestaag, maar minder hard dan in de rest van Europa. In Nederland is sorghum nog vrij nieuwe teelt. We hebben met z’n allen nog een aantal uitdagingen aan te gaan, vooral wat betreft de onkruidbeheersing en zaaimethode. De stappen die de veredelaars op dit moment zetten, helpen hier zeker bij.

Inhaalslag maken

Veredelaars werken hard aan sorghumrassen die beter geschikt zijn voor landen als Nederland, waar we minder zonuren hebben dan in zuidelijke landen. Ook moeten de rassen beter bestand zijn tegen koude periodes, zodat de opkomst en graanvorming beter verlopen.

Nieuwe teelt

In andere landen heeft sorghum al een belangrijke plaats in het bouwplan gekregen. Vooral in Centraal-Europa wordt veel sorghum geteeld. Het kent een grote koolstofvastlegging, waardoor het ook milieutechnische een interessant gewas is. Vanuit maatschappij is er vraag naar minder milieubelastende gewassen, zoals sorghum. CZAV blijft zich verdiepen in het gewas, wanneer de tijd rijp is kan het areaal in Nederland ook flink groeien.