Soja vanaf 2017 toegestaan als stikstofbindend gewas

Soja is vanaf 2017 toegevoegd aan de lijst met stikstofbindende gewassen die ingezet mogen worden voor de invulling van de vergroeningseis “ecologisch aandachtsgebied” (EA).

Dit geldt voor de “Algemene Lijst”, het “Akkerbouwstrokenpakket” en voor het “Veldleeuwerikpakket”. Let wel op: het bemesten van het gewas met stikstofmeststoffen is hierbij niet toegestaan. Dit geldt ook voor dierlijke mest en overige organische meststoffen. Een stikstofbindend gewas moet, in het kader van EA tenminste geteeld worden in de periode van 15 mei tot en met 14 juli. 

Naast soja kunnen de volgende stikstofbindende gewassen, onder de geldende voorwaarden, meegeteld worden de vergroeningseis  EA: esparcette, lupine, luzerne, rode klaver, rolklaver, veldbonen en voederwikke.