SMK verruimt actieve stofnorm bruine bonen

Het College heeft afgelopen donderdag 3 december het certificatieschema vastgesteld en inderdaad besloten dat de actieve stofnorm van bruine bonen wordt verruimd van 2,0 kg/ha naar 2,5 kg/ha. Waarmee het CZAV verzoek is goedgekeurd. Het verzoek is ingediend op basis diverse teeltschema’s die door telers en adviseurs zijn opgesteld. Naast de hoeveelheid actieve stof is vooral ook gekeken naar het totaal aan milieubelastingspunten (mbp). Bij deze verruiming is het mogelijk om bonen duurzaam te telen wat anders niet goed mogelijk was geweest. Dit betekent dat er nu bruine bonen onder het Planet Proof label geteeld kunnen worden en in de markt komen. HAK brengt m.i.v. oogst 2021 alleen nog bruine bonen onder het Planet Proof label op de markt.