Regelgeving knaagdierbeheersing gaat veranderen

Vanaf 1 januari 2023 is werken met rodenticiden alleen onder voorwaarden toegestaan. Alleen bedrijven met het KPMB IPM knaagdieren certificaat mogen de biocide anticoagulantia binnen en buiten toepassen. Voor agrariërs met een KBA-licentie betekent dit dat er niet langer gebruik gemaakt mag worden van biocide en dat dit zelfs strafbaar wordt.

Licenties

Voor personen die werkzaam zijn op een agrarisch bedrijf als ondernemer of medewerker en in het bezit zijn van een KBA (Knaagdier Beheersing Agrarisch) of KGA-GB (Knaagdier Beheersing Agrarisch Geïntegreerde Beheersing) licentie geldt dat deze komen te vervallen. Hiervoor in de plaats komt een nieuwe vorm van KBA, die heet: IPM-Knaagdier Beheersing Agrarisch (IPM-KBA). Hiervoor is een aangepaste nascholingsbijeenkomst vereist inclusief het examen IPM-knaagdierbeheersing per medewerker naast de bedrijfscertificering.

Audits

Om te controleren of de regels nageleefd worden, zullen hiervoor audits worden uitgevoerd. Tijdens de audit wordt gecontroleerd op de werkwijze en de aanwezigheid van certificeringen van het bedrijf en de medewerkers. Dit heeft ook gevolgen voor de kosten, deze worden voor ondernemers hoger en de tijdsbesteding door de vereiste nascholing wordt intensiever. De kosten lopen hiermee op naar duizenden euro’s per jaar.

Nieuwe etiketten

Het is wel goed om te beseffen dat het pakket aan toegelaten rodenticiden niet vervalt. De bestaande toelatingen voor bestrijding van knaagdieren in en rondom gebouwen blijven. Wel is het zo dat per 1 januari 2023 de etiketten van rodenticiden worden aangepast, waardoor deze niet meer op de oude pas zijn aan te schaffen. Benut dus waar noodzakelijk de komende maanden nog voor uw aanpak en bestrijding onder oude stijl.

Vanaf 1 januari 2023 zijn er twee mogelijkheden:

  1. De aanpak van knaagdieren uitbesteden aan een externe ongediertebestrijder.

Namens de CZAV werken we op dit gebied samen met het bedrijf KIK Ongediertebestrijding. Er zijn mogelijkheden om in samenwerking met KIK bepaalde dingen zelf te doen, of alles uit te besteden aan KIK. Kijk voor meer informatie op de website van KIK.

  1. Zelf ongedierte blijven bestrijden en gaan werken met de licentie IPM-knaagdierbeheersing op Agrarische bedrijven (IPM-KBA). De volgende aandachtspunten bij IPM-KBA:
  • Het IPM-KBA vakbekwaamheidsbewijs wordt verkregen met het positief afleggen van het examen IPM-KBA.
  • Examens worden afgenomen door instelling genoemd in brochure IPM-KBA
  • Ter voorbereiding op het examen is lesmateriaal beschikbaar
  • Het vakbekwaamheidsbewijs IPM-KBA is 5 jaar geldig
  • Vernieuwen van het vakbekwaamheidsbewijs is door het volgen van twee kennisbijeenkomsten
  • Naast het persoonlijke vakbekwaamheidsbewijs is het nodig dat het agrarisch bedrijf gecertificeerd is
  • Bedrijfscertificering kan aangevraagd worden via Keurmerk Plaagdier Management – Aanvraagformulier Bedrijfsregistratie
  • Bedrijfscertificering betekent een initiële bedrijfsaudit en jaarlijkse onderhoudsaudit

Al met al is het vanaf 1 januari 2023 een hele procedure om nog gebruik te kunnen maken van rodenticiden. De restricties worden ingevoerd om het risico op doorvergiftiging naar roofvogels en andere dieren, die muizen en ratten eten, verder te verkleinen. Met deze restricties blijft een beperkt gebruik mogelijk. Omdat het best een hele puzzel is, adviseren we naar de mogelijkheden te vragen bij KIK Ongediertebestrijding.