Rassenadvies Wintertarwe oogst 2021

Het nieuwe wintergranenseizoen staat voor de deur. Daarom is CZAV druk met voorbereidingen voor de nieuwe oogst; het schonen en ontsmetten van uw zaaigranen is alweer in volle gang.

Ook in 2020 hebben de wintertarwe rassenproefvelden van CZAV op diverse locaties in het zuidwesten interessante rassencijfers opgeleverd. Door de rassen over meerdere jaren te beoordelen en de CSAR-gegevens hiernaast te leggen, krijgen we het beste beeld van de eigenschappen van de tarwerassen. Deze adviezen, proefresultaten en kennis hebben wij samengevat in de folder 'Rassenadvies Wintertarwe'. Met deze folder kunt u samen met uw CZAV-adviseur kiezen voor een wintertarwe die het best bij uw situatie past.

Rassenkeuze

Gezien de goede praktijkervaringen met het ras Reform, verwachten we dat ook dit jaar dit ras veelgevraagd gaat worden. Dit ras is tevens hét kwaliteitsras. Daarnaast zijn ook Talent en Extase kwalitatief zeer goede rassen. Het ras Residence is zeer geschikt voor inzaai van later vrijkomend (bieten)land. Wat betreft maaltarwe geeft Calgary uitstekende opbrengsten en een goede kwaliteit. In het hele vroege segment presteren de rassen Porthus en Chevignon zeer goed. Indien u juist wat later wilt oogsten kies dan voor het ras Durand. Kiest u voor voertarwe, ook dan bieden wij diverse rassen. Kijkend naar opbrengstpotentie adviseren we hier het ras Bennington, met zeer goede opbrengsten en verantwoorde resistenties. Het ras Henrik laat in dit segment al jaren een stabiele opbrengst zien. Vraag uw adviseur naar een passend advies.

Opvallend in de resultaten is dat er gemiddeld nauwelijks sprake meer is van een opbrengstverschil van maal- en baktarwe met voertarwe. Hiermee wordt uw overweging om te kiezen voor teelt van beter renderende kwaliteitstarwe een stuk eenvoudiger, waarbij u en wij meerdere afzetmogelijkheden kunnen benutten.

Bestellen

Bestellen kan via de bestelmodule op Mijn CZAV en in de CZAV app of stuur een e-mail naar bestellen@czav.nl. Neem contact op met uw CZAV-adviseur als u graag in overleg de rassenkeuze maakt.