Proefveldthema’s Open Dag CZAV/Rusthoeve bekend

Het centrale thema van de Open Dag is de kringloop van de landbouw. Niet voor niets, want circulaire landbouw werd het afgelopen jaar uitvoerig besproken in de media. Telers krijgen te maken met transitie, maar hoe gaan ze met deze ‘veranderingen’ om? De proeven die aangelegd worden op Rusthoeve zijn een goede manier om telers te kunnen adviseren en om nieuwe technieken uit te proberen.

De eerste voorbereidingen voor de Open Dag worden getroffen op Proefboerderij Rusthoeve. Dit jaar worden 8 rondgangen uitgezet: een voor aardappelen, pootgoed, graan, suikerbieten en een uienroute. Daarnaast is er een cichorei innovatie platform, een rondgang akkerbouwmatig ruwvoer telen en een themaplein bodem. Momenteel worden de routes gezaaid en gepoot.

Fundamenteel onderzoek

Bij de aardappelroute ligt de focus dit jaar op PlanetProof. Hoe kunnen we een teeltplan opstellen in het kader van PlanetProof? Veel telers stellen zich deze vraag, daarom is het een belangrijk thema tijdens de Open Dag. Ook loofdoding speelt een grote rol in de aardappelteelt mede door het wegvallen van het gewasbeschermingsmiddel Diquat. Dit geldt ook voor loofdoding in de pootgoedteelt. We belichten deze samen met de luis- en virusbeheersing in de rondgangen. Op de Open Dag wordt er aandacht besteed aan het programma ‘naar 15 ton tarwe’. Door wijzingen in teeltfactoren moet het mogelijk zijn om de tarweopbrengst te verhogen. Deze doelstelling blijven we actief onderzoeken, waarin plantversterkers een belangrijke rol spelen.

Geïntegreerde onkruidbeheersing in uien en bieten

Op het uienplein wordt de inpassing van PlanetProof in schema’s meegenomen. Niet alleen de geïntegreerde inzet van gewasbeschermingsmiddelen is nodig, maar ook het afstemmen van teeltplannen en handelingen is belangrijk. CZAV gaat op zoek naar effectieve beheersingstechnieken voor trips. Doelmatig inzetten van onkruidbeheersing is een speerpunt dat ook in een proef naar voren komt. Er ligt ook demo in de suikerbieten waarin robotica wordt gebruikt voor de onkruidbeheersing. Daarbij komt ook insectenbeheersing zonder zaaizaadcoating aan bod.

Bodemgezondheid staat centraal

Het themaplein ‘bodem’ is een vast onderdeel van de Open Dag. Zo worden onder andere de kansen van eiwitrijke gewassen belicht. In de kringloop is de eigen eiwitproductie van belang. Bovendien laten we de beste groenbemesters zien. Er is ook een Bokashi kuil aangelegd. Bij de ruwvoerdemo komen naast maïs en voederbieten, ook veldbonen aan bod.

Over de jaren heen hebben we een groot kennisniveau opgebouwd. De Open Dag is daarom de uitgelezen kans om kennis op te doen. We laten niet alleen resultaten zien, maar we delen ook onze visie op kringlooplandbouw. Kom de proefvelden bekijken tijdens de Open Dag op woensdag 19 juni 2019 in Colijnsplaat. 

Theme picker